Στο στόχαστρο της Ε.Ε. τίθενται οι online πρακτικές, που δεν σέβονται τα δικαιώματα των καταναλωτών

Τον ενεργό ρόλο και την ταυτόχρονη προστασία των καταναλωτών από τα όσα περιβάλλουν την μετάβαση διαδικασιών, ενεργειών, πρακτικών, συναλλαγών στο ψηφιακό περιβάλλον επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση και συντάσσει ένα νέο πεδίο,«θεματολόγιο», αρχών για την προστασία των καταναλωτών.  Στόχος του  «θεματολογίου» είναι να ενδυναμώσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ώστε να παίξουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Επίσης αποσκοπεί, στο να βελτιώσει την προστασία των καταναλωτών στον καιρό της πανδημίας της νόσου COVID-19, αλλά και μετά από αυτήν, ύστερα από τις σημαντικές προκλήσεις, που δημιουργήθηκαν στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών. Και είναι γεγονός ότι είτε πρόκειται για περιπτώσεις εξαπάτησης στο Διαδίκτυο, είτε για ματαίωση ταξιδιωτικών κρατήσεων, η πανδημία έχει επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής των καταναλωτών

Πρόκειται για μια σημαντική ενέργεια της ΕΕ που αφορά την περίοδο από το 2020 έως το 2025 και δίνει έμφαση σε πέντε τομείς:  Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων, ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων ομάδων καταναλωτών, διεθνής συνεργασία.

Όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Επιτροπή έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τις online εμπορικές πρακτικές, που δεν σέβονται το δικαίωμα των καταναλωτών να κάνουν συνειδητές αγορές, εκμεταλλεύονται ή διαστρεβλώνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως είναι τα “σκοτεινά μοτίβα” και η κρυφή διαφήμιση. Επιπλέον, τα συμφέροντα των καταναλωτών πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη, όταν καθορίζονται κανόνες, που διέπουν την ψηφιακή οικονομία και απαιτήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προκειμένου να προσαρμόσει τους υφιστάμενους κανόνες στον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό και την αύξηση των συνδεδεμένων προϊόντων, η Επιτροπή θα επανεξετάσει, επίσης, την οδηγία που αφορά την ασφάλεια των προϊόντων. Καθώς είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών σχετικά με την ψηφιοποίηση των λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οδηγίες για την καταναλωτική πίστη και την εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα επανεξεταστούν.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα στηρίξει τις εθνικές Αρχές, αναπτύσσοντας μια εργαλειοθήκη με καινοτόμα online εργαλεία, που θα ενισχύσουν την ικανότητα των εθνικών αρχών να αντιμετωπίζουν παράνομες εμπορικές πρακτικές στο Διαδίκτυο και να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα.

Σε διεθνές επίπεδο, σε μια στιγμή, όπου οι ηλεκτρονικές αγορές υπερβαίνουν τα σύνορα, η συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους έχει καταστεί ζωτικής σημασίας. Η Επιτροπή θα καταρτίσει σχέδιο δράσης με την Κίνα το 2021 για την ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων, που πωλούνται στο Διαδίκτυο.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics