Στοχευμένη ενημέρωση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές Δυτικής Ελλάδος

Με ουσιαστικό αποτέλεσμα στην πλήρη και πρακτική ενημέρωση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το πώς η IDD επηρεάζει την καθημερινότητα του επαγγέλματος , πραγματοποιήθηκε εκδήλωση που διοργάνωσε στο Αγρίνιο ο Σύνδεσμος Επαγγελματιών Διαμεσολαβητών Δυτικής Ελλάδος.

Με τη στήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας  και κεντρικό ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του, και πρόεδρο της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δημ. Γαβαλάκη , η πρωτοβουλία του Συνδέσμου να ενημερώσει τα μέλη του σε βάθος για τις νέες υποχρεώσεις που έχουν πλέον λόγω IDD, είχε εμφανές αντίκρισμα στους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Γαβαλάκης δήλωσε την αρωγή του Επιμελητηρίου σε εκδηλώσεις των Σωματείων και των Επιμελητηρίων της χώρας που συντελούν στην ανάπτυξη του κλάδου και την αναβάθμιση του επαγγέλματος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ενώ μετέφερε και το χαιρετισμό του προέδρου του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου και τη στήριξή του σε κάθε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Επίσης ο κ. Γαβαλάκης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παν. Τσιχριτζή.

Εκδήλωση

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Α.ΔΙ.ΔΕ κ. Δ. Κρέτσης εκκίνησε την ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, λέγοντας ότι ο Σύνδεσμος αποδεικνύει έμπρακτα τη βούλησή του να βρίσκεται κοντά στα μέλη τους και ευρύτερα στους συναδέλφους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και με δράσεις και ενέργειες, βοηθά στην προαγωγή της γνώσης, την αναβάθμιση της παρουσίας του κλάδου, και τη διευκόλυνση των επαγγελματιών στην άσκηση του έργου τους.

Οι παρευρισκόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με την παρουσίαση που πραγματοποίησε ο κ. Γαβαλάκης ενημερώθηκαν σε τρεις άξονες: α) για την καθημερινότητα του επαγγέλματος υπό IDD, β) την οργάνωση του γραφείου τους, και γ) την επικοινωνία με τον καταναλωτή-πολίτη-πελάτη.  Με χρηστικές πληροφορίες, αναλυτικά στοιχεία, και απλουστευμένη προσέγγιση οι συμμετέχοντες κατανόησαν πώς θα λειτουργούν, ποιες είναι οι ευθύνες τους, και ποιες οι υποχρεώσεις τους στο νέο νομοθετικό περιβάλλον.

Δόθηκαν απαντήσεις σε μεγάλο αριθμό αποριών που δημιουργούνται στην καθημερινότητα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και το ενδιαφέρον που επιδείχθηκε ήταν μεγάλο δίνοντας έναυσμα και για άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics