«Στρατός» τραπεζικών υπαλλήλων με πιστοποίηση ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στην επανεκπαίδευση

Διογκώνεται  το στελεχιακό δυναμικό των τραπεζών που λαμβάνουν το τυπικό εφόδιο για την πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων. Κατά πληροφορίες στον κεντρικό τραπεζικό κορμό (Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Εθνική) και Attica, οι υπάλληλοι που μπορούν να πουλάνε ασφαλίσεις ανέρχονται σε περίπου 13,5 χιλιάδες. Το θέμα της επανεκπαίδευσής τους  απασχολεί όλους τους αρμόδιους φορείς (Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ΔΕΙΑ, Τράπεζες, παράγοντες αρμόδιων υπουργείων ), οι οποίοι βρίσκονται σε συζητήσεις που αφορούν την όλη διαδικασία επαναπιστοποίησης αυτών των στελεχών τα οποία αποτελούν ένα πολυπληθές δυναμικό που δυνητικά μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητα σε προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α., γνωρίζουν, συμμετέχουν και παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου και της υπαγωγής των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών σε αυτό. Πάντως, η νομοθετική διαδικασία και η υποχρέωση ανταπόκρισης των υπευθύνων (επαναπιστοποίηση) για ένα τόσο μεγάλο αριθμό σαφώς και θέλει σφαιρική προσέγγιση προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η τήρηση των διαδικασιών. Οι πληροφορίες αναφέρουν  ότι αναζητούνται κάποιες λύσεις συνολικές για την επανεκπαίδευση των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο τραπεζικός τομέας δείχνει ισχυρή ανάπτυξη στην κατάρτιση στελεχών του στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η εξέλιξη οφείλει να προβληματίσει τους συντελεστές, κάθε επιπέδου, της ιδιωτικής ασφάλισης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics