Σχέδια Διαβούλευσης Εσωτερικού Ελέγχου και Κώδικα Δεοντολογίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την από 18-7-2011ανακοίνωσή της, θέτει σε διαβούλευση δύο σχέδια πράξεων του Διοικητή της, που αφορούν η μία στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η δεύτερη το τελικό Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογ

Η Τράπεζα της Ελλάδος, με την από 18-7-2011ανακοίνωσή της, θέτει σε διαβούλευση δύο σχέδια πράξεων του Διοικητή της, που αφορούν η μία στα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΣΕ) των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και η δεύτερη το τελικό Σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας των Διαμεσολαβητών.

Διαβάστε την ανακοίνωση της Τράπεζας εδώ

Διαβάστε το σχέδιο περί Εσωτερικού Ελέγχου εδώ

Διαβάστε το σχέδιο περί Κώδικα Δεοντολογίας εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics