Σχέδια «επί χάρτου» για όλα τα πιθανά σενάρια

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Σε κατάσταση ομηρίας ο ασφαλιστικός κλάδος περιμένει τις νέες κινήσεις  στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου.

Έχοντας επωμιστεί την βαριά ευθύνη των ασφαλίστρων στον κλάδο αυτοκινήτου αλλά και στα άλλα συμβόλαια που κλήθηκαν να διαχειριστούν  – με επάρκεια-  λόγω του «στεγνώματος»  που επέβαλλαν οι εξελίξεις, τώρα οι εταιρείες καλούνται να συνεχίσουν την ομαλή λειτουργία τους και ταυτόχρονα να εξετάζουν το τι θα κάνουν στην περίπτωση που συνεχιστεί για κάποιο διάστημα οποιοσδήποτε περιορισμός στις  χρηματοροές.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες  στάθηκαν συμπαραστατικά  προς τους καταναλωτές και τους διαμεσολαβητές. Εστίασαν στην ηλεκτρονική μέθοδο πληρωμής δείχνοντας το σωστό αλλά –κατά πληροφορίες- προκειμένου να μη διαταράξουν τα χαρτοφυλάκιά τους και τους ασφαλισμένους τους-  ήταν και ελαστικότερες του παρελθόντος  στην διαδικασία απόδοσης των ασφαλίστρων. Ωστόσο, όλα  αυτά ήταν κινήσεις  εν θερμώ.  

Και πήγαν καλά.  Τώρα την δεύτερη εβδομάδα, μετά το δημοψήφισμα, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν εν ψυχρώ οπότε και πλέον από ώρα σε ώρα και μέρα με την ημέρα καλούνται να διευκρινίσουν προς τους συνεργάτες τους ποια στάση θα κρατήσουν.  

Επειδή όμως:  α) από την ΔΕΙΑ έχει απολύτως ξεκαθαριστεί ότι υπάρχει νομοθεσία που επιβάλλει το «πληρώνω-τυπώνω», β) από το κράτος-τράπεζες  είναι γνωστό ότι υπάρχει ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμή και γ) είναι γνωστό πώς όποιος έχει και  θέλει να πληρώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του μπορεί να βρει τρόπο να το πράξει.

Οι ασφαλιστικές και οι διαμεσολαβητές πρέπει να κατανοήσουν ότι  δε χωρούν «φλου» καταστάσεις και συμπεριφορές. 

Χρειάζονται άμεσα σχέδια επί χάρτου για όλα τα πιθανά σενάρια.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics