Σχεδόν διπλάσια η νέα παραγωγή ασφαλίστρων κατά το Α’ Τρίμηνο του 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο ταξίδι πωλήσεων της Crédit Agricole Life για την επιβράβευση των στελεχών του δικτύου πωλήσεων που ξεχώρισαν με την παραγωγή τους το 2012.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το ετήσιο ταξίδι πωλήσεων της Crédit Agricole Life για την επιβράβευση των στελεχών του δικτύου πωλήσεων που ξεχώρισαν με την παραγωγή τους το 2012.

Στο ταξίδι, το οποίο φέτος πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, συμμετείχαν διευθυντές και στελέχη από δώδεκα επιτυχημένα και παραγωγικά καταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας που πέτυχαν ισχυρά αποτελέσματα το 2012 στις τέσσερις κατηγορίες των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει η Crédit Agricole Life στην ελληνική αγορά: επένδυση, σύνταξη, αποταμίευση και προστασία. 

Στελέχη της Διοίκησης και της Εμπορικής Διεύθυνσης της Crédit Agricole Life, καθώς και ανώτερα στελέχη της Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής της Εμπορικής Τράπεζας παρευρέθησαν στο ταξίδι, στη διάρκεια του οποίου επισημάνθηκε εκατέρωθεν ότι τόσο τα μεγέθη της παραγωγής, όσο και η άριστη συνεργασία των δύο οργανισμών, είναι το αποτέλεσμα μίας μακρόχρονης σχέσης με αμοιβαία οφέλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνεχίζοντας και το 2013 την έμφαση στα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Crédit Agricole Life, η νέα παραγωγή ασφαλίστρων σε αυτά σχεδόν διπλασιάστηκε κατά το Α’ Τρίμηνο του 2013, συγκριτικά με τη νέα παραγωγή του αντίστοιχου διαστήματος το 2012.

Επιπλέον, παρά τη μικρή μείωση που σημειώθηκε στη νέα παραγωγή στα προγράμματα προστασίας, η οποία κρίθηκε απολύτως λογική εν μέσω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, η συνολική νέα παραγωγή ασφαλίστρων του  Α’ Τριμήνου 2013 για όλα τα προγράμματα τακτικών καταβολών αυξήθηκε κατά 78% σε σχέση με αυτή του αντίστοιχου τριμήνου του 2012.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics