ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΙΣΧΥΣ)

Σκοποί του συλλόγου είναι η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματιών συμφερόντων των μελών καθώς και η περιφρούρηση του επαγγέλματος.

Κωνσταντίνου Τσαλδάρη 1, Ρόδος 85100
Τηλ: 22410 77000, fax: 22410 24920
E-mail:      [email protected] 

Σκοποί του συλλόγου είναι η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματιών συμφερόντων των μελών καθώς και η περιφρούρηση του επαγγέλματος.

Επιπλέον,

– Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ και κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων τους ως διαμεσολαβούντα πρόσωπα στην ιδιωτική ασφάλιση

– Η ΣΥΣΦΙΞΗ των επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων των μελών

– Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφηκότητας

– Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ σεμιναρίων.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics