Συμφωνία ΣΕΜΑ και Interamerican για συνεργασία με βάση το Πρότυπο Σύμβασης

Συνεχίζονται θετικά οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΜΑ με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, για την οριστικοποίηση των συμβάσεων συνεργασίας των μελών του ΣΕΜΑ, βάσει του σχεδίου Πρότυπης Σύμβασης, το οποίο κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

Συνεχίζονται θετικά οι διαπραγματεύσεις του ΣΕΜΑ με συνεργαζόμενες  ασφαλιστικές εταιρείες, για την οριστικοποίηση των συμβάσεων συνεργασίας των μελών του ΣΕΜΑ, βάσει του σχεδίου Πρότυπης Σύμβασης, το οποίο κατάρτισε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Όπως ανακοινώθηκε, η Interamerican, μετά από μακρά και σε βάθος διαβούλευση με την Επιτροπή Συμβάσεων του ΣΕΜΑ, συμφώνησε σε μια τελική σύμβαση, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό το προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης του ΣΕΜΑ, που  ως κείμενο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο νέο θεσμικό πλαίσιο και κυρίως στις απαιτήσεις που προέκυψαν από τις νομοθετικές διατάξεις των Πράξεων 30 & 31 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος.

Με τη συμφωνία αυτή αναβαθμίζεται το επίπεδο συνεργασίας της Ιnteramerican με τους μεσίτες ασφαλίσεων, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις μεταξύ τους συναλλακτικές σχέσεις, ταχύτερες αποδόσεις ασφαλίστρων και καλύτερη εξυπηρέτηση προς τον ασφαλισμένο.

Όπως δηλώνει η Επιτροπή Συμβάσεων του ΣΕΜΑ: «Το Πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης λειτουργεί ως ένα χρηστικό εργαλείο για τις συμβατικές συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και των μεσιτών ασφαλίσεων – μελών του ΣΕΜΑ, για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη κάθε αλλαγή στην ισχύουσα νομοθεσία, ενώ απαντά σε όλες τις προκλήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τελευταίες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης μπορεί να αποτελέσει μια πολύ καλή βάση διαπραγμάτευσης των δύο μερών, δίχως σε κάθε περίπτωση να τα δεσμεύει ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και το περιεχόμενο της επιδιωκόμενης συμφωνίας».

Ήδη, ανάλογες διαπραγματεύσεις ολοκληρώνονται και με άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, στοχεύοντας σε ανάλογες συμφωνίες, ώστε στον ταχύτερο δυνατό χρόνο να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος των διαβουλεύσεων για το σύνολο της αγοράς και να αναβαθμιστεί πλήρως το επίπεδο συνεργασιών για τα μέλη του ΣΕΜΑ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics