Σύμβαση συνεργασίας του ΣΕΜΑ με την International Life

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ συνεχίζει τις προσπάθειές του για την καθιέρωση του Προτύπου Σύμβασης Μεσίτη με τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, η International Life συγκαταλέγεται πλέον στις εταιρείες που συμφώνησαν στην υπογραφή της πρότυπης Σύμβασης Συνεργασίας Μεσιτών που έχει εκπονήσει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Στις νέες συμβάσεις έχουν προβλεφθεί όλες οι νομοθετικές διατάξεις των Πράξεων 30 & 31 / 30.09.2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια των συναλλαγών, ανταποδοτικά οφέλη και τις για δύο πλευρές, καθώς και κάθε αναγκαία προϋπόθεση για την ταχύτερη ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών μέσω των μεσιτικών γραφείων με τα οποία συνεργάζεται η International Life.

Σημειώνεται ότι η νέα Πρότυπη Σύμβαση του ΣΕΜΑ απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς, θέτοντας σε ισχυρότερες βάσεις τις σχέσεις συνεργασίας των ασφαλιστικών εταιρειών με τα μεσιτικά δίκτυα πωλήσεων.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics