Συνάντηση Εκπροσώπων Ε.Α.Ε.Ε. και Ε.Α.Δ.Ε.

Την από κοινού πρόθεση για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαμεσολαβητών προς όφελος του θεσμού της Ασφάλισης εξέφρασαν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) και της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (Ε.Α.Δ.Ε.) σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ε.Α.Ε.Ε.

Στόχος της συνάντησης αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συναινετικό κλίμα διαλόγου, ήταν η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και άπτονται της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.Ε. κ. Α. Σαρρηγεωργίου δήλωσε πως τα θέματα των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών είναι ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της Ε.Α.Ε.Ε. και τόνισε πως η ενότητα και η στενή συνεργασία όλων των συντελεστών της ασφαλιστικής αγοράς είναι βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του θεσμού της Ασφάλισης στην Ελλάδα.

 

Οι εκπρόσωποι της Ε.Α.Δ.Ε. αναφέρθηκαν στα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές κατά το τρέχον διάστημα και στα οποία μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου με την Ε.Α.Ε.Ε. και την εποπτική αρχή του κλάδου, την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Οι παριστάμενοι συμφώνησαν να επαναλάβουν ανάλογες συναντήσεις προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να εξετάσουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και κοινών δράσεων με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και εξωστρέφειας της ασφαλιστικής αγοράς.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics