Συνεργασία 3P Insurance Brokers και Κ+Α Μεσίτες Ασφαλίσεων

 

Η «Κ+Α ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», εταιρεία του Ομίλου ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. και η «3P INSURANCE BROKERS» προχώρησαν σε στρατηγική συνεργασία. Στόχος τους είναι η σύμπλευσή τους με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των δύο εταιρειών σε θέματα Ζωής, Αποταμίευσης και Υγείας.

Άξονες της συνεργασίας τους είναι η παροχή στο δίκτυο των συνεργατών της Κ+Α υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και η δυνατότητα επιλογής αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων Ζωής, Αποταμίευσης και Υγείας, που να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών.
Η μεγάλη πορεία των δύο εταιριών στην ασφαλιστική αγορά και η διαπιστωμένη τεχνογνωσία τους στον κρίσιμο αυτόν ασφαλιστικό τομέα αποτελούν τη βάση ανάπτυξης και εδραίωσης της συνεργασίας αυτής.
Επί πλέον, οι συνθήκες που επικρατούν στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης επιβάλλουν αυστηρή αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών με τις οποίες συμπράττει το νέο σχήμα, αλλά και ευέλικτη και συνθετική προσέγγιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε εποχές οικονομικής ύφεσης και συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics