Συνεργασία Ευρωκλινικής-ΑΤΕ Ασφαλιστικής

Η Ευρωκλινική Αθηνών προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας.

Οι ασφαλισμένοι της ΑΤΕ Ασφαλιστικής θα απολαμβάνουν εξαιρετικές παροχές υπηρεσιών υγείας σε προνομιακές τιμές.

Η Ευρωκλινική Αθηνών εγγυάται την ολοκληρωμένη προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την απόλυτη αφοσίωση όλων των ανθρώπων της στη φροντίδα των ασθενών.

Η Ευρωκλινική Αθηνών προχώρησε στη σύναψη συνεργασίας με την ΑΤΕ Ασφαλιστική, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας.

Οι ασφαλισμένοι της ΑΤΕ Ασφαλιστικής θα απολαμβάνουν εξαιρετικές παροχές υπηρεσιών υγείας σε προνομιακές τιμές.

Η Ευρωκλινική Αθηνών εγγυάται την ολοκληρωμένη προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας και την απόλυτη αφοσίωση όλων των ανθρώπων της στη φροντίδα των ασθενών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics