Συνεργασία της Eurolife ERB Ασφαλιστικής με το ΙΑΣΩ Παίδων

Η Eurolife ERB Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να διευρύνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους ασφαλισμένους της, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με το νοσοκομείο ΙΑΣΩ Παίδων του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Η Eurolife ERB  Ασφαλιστική, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της να διευρύνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους ασφαλισμένους της, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με το νοσοκομείο ΙΑΣΩ Παίδων του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Με τη νέα της συνεργασία, η Eurolife ERB Ασφαλιστική ενισχύει περαιτέρω τα προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης “Premium”, ειδικά στο σκέλος, που αφορά σε καλύψεις στους μικρούς ασφαλισμένους, τα παιδιά.

Η συνεργασία περιλαμβάνει σειρά παροχών εκ μέρους του νοσοκομείου για επείγοντα περιστατικά, παροχές στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και άλλες παροχές, οι οποίες ενσωματώνονται στο πακέτο που ήδη απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι της εταιρείας.

Με αυτή τη συνεργασία η Eurolife ERB Ασφαλιστική επιβεβαιώνει το αμέριστο ενδιαφέρον της για συνεχή αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασφαλισμένους της και τους διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερο εύρος παροχών, που στη σημερινή συγκυρία αποκτούν πρόσθετη, καθοριστική αξία.

Το ΙΑΣΩ Παίδων διευρύνει τις συνεργασίες του με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας για τα παιδιά.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics