Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας από το ΕΕΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας - Coopetitive Open Innovation Networks - “COINs”, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττικής" του ΕΣΠΑ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ανέλαβε την υλοποίηση του Έργου Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας – Coopetitive Open Innovation Networks – “COINs”, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττικής" του ΕΣΠΑ, Άξονας Προτεραιότητας: "Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής", το οποίο διαχειρίζεται ο Ε.Φ.Δ. της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθήνας (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο με την υλοποίηση του έργου «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» στοχεύει:

• να αποτελέσει ένα < Κόμβο > για την προώθηση της Καινοτομίας στις επιχειρήσεις μέλη του,

• Να παρέχει νέες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις μέλη του, με στόχο να αξιοποιήσουν όλο το δυναμικό τους για την προσαρμογή στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητά τους, αξιοποιώντας τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές

• να δημιουργήσει μια κουλτούρα καινοτομίας και να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις με:

– την παρέμβαση σε στοχευμένες αγορές και σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για εισαγωγή καινοτόμων νέων τεχνολογιών /διεργασιών, σε παραδοσιακούς κλάδους.

– την έμφαση σε ορισμένες υπηρεσίες Καινοτομίας όπως:

  • Πραγματοποίηση τεχνοδιαγνώσεων και συμβουλευτική υποστήριξη για την δημιουργία δικτύων ανοιχτής καινοτομίας και την ωρίμανση συνεργατικών σχηματισμών σε επιλεγμένους κλάδους του ΕΕΑ.
  • Υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του για μεταφοράς τεχνολογίας , ενίσχυση της εξωστρέφειας και των επιχειρηματικών συνεργασιών Β2Β , κλπ).
  • Ανάπτυξη αυτοματοποιημένων πληροφοριακών εργαλείων και υπηρεσιών webbased, στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις – μέλη του ΕΕΑ

Ο προϋπολογισμός του έργου «COINs» είναι 920,805.04€.

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου θα συμμετάσχει στην ημερίδα παρουσίασης (ώρα 09 : 30) και στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά ( ώρα 11 : 00) για το «Έργο Αθήνα», την οποία οργανώνει ο Δήμος Αθηναίων στο δημαρχιακό μέγαρο της πλατείας Κοτζιά.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics