Σύσταση για ενσωμάτωση ρήτρας διαμεσολάβησης στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Σύσταση για ενσωμάτωση ρήτρας διαμεσολάβησης στα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΕΕ αναγνωρίζοντας τη χρησιμότητα της διαδικασίας και τα οφέλη του θεσμού της διαμεσολάβησης κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρίες μέλη της να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εντάξουν στις συμβάσεις τους ρήτρα για προσφυγή στο θεσμό της διαμεσολάβησης για διαφορές που προκύπτουν από την ασφαλιστική σύμβαση μετά από κοινή συμφωνία των δύο εμπλεκομένων μερών.

Ως ιδρυτικός εταίρος  του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), η ΕΑΕΕ θεωρεί ότι η διαμεσολάβηση βρίσκει εφαρμογή και στον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, που συμπληρώνει το παραδοσιακό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και θεσμοθετήθηκε στην Ελλάδα το 2010.

Η ΕΑΕΕ έχει πραγματοποιήσει σειρά δράσεων με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των εταιριών μελών της για όλα τα συναφή με τη διαμεσολάβηση θέματα και για την εφαρμογή της στην επίλυση διαφορών που προκύπτουν στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η σύσταση του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση της διαμεσολάβησης από την ασφαλιστική αγορά αναδεικνύει  την ευαισθησία του κλάδου  για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και για τη διάδοση  της  κουλτούρας που προωθεί τη συναίνεση αντί για τη διαμάχη.

Είναι ευνόητο ότι κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με την πολιτική της θα εξειδικεύσει τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα αξιοποιήσει το θεσμό της διαμεσολάβησης. 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics