Τ. ΠΑΓΩΝΗΣ: Ενισχύουμε το ρόλο του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

Την οικονομική ευρωστία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης καθώς και την πρωταγωνιστική θέση που κατέχει στην διεθνή ασφαλιστική αγορά λόγω των υψηλών επιδόσεών του, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω ο νέος πρόεδρος του κ. Τάσος Παγώνης.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Την οικονομική ευρωστία του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης καθώς και την πρωταγωνιστική θέση που κατέχει στην διεθνή ασφαλιστική αγορά λόγω των υψηλών επιδόσεών του, επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω ο νέος πρόεδρος του κ. Τάσος Παγώνης.

 

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η συζήτηση που είχαμε μαζί του με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων του. Ο κ. Παγώνης έκανε εμφανή την διάθεσή του, αρχικώς να διαχειριστεί τις έκτακτες ανάγκες που έχουν ανακύψει και στη συνέχεια να πάει ακόμα υψηλότερα το ΓΔΑ αξιοποιώντας το υψηλής ποιότητας δυναμικό που εργάζεται σε αυτό.

Όπως μας είπε «σήμερα, λόγω των καταστάσεων που προέκυψαν με τα capital controls  και οι οποίες έχουν προφανώς άμεσες επιπτώσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές του Γραφείου, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να διατηρήσουμε το Γραφείο στη θέση την οποία έχει επάξια κατακτήσει. Βέβαια διευκρίνισε ότι το ΓΔΑ θα αποκτήσει νέο ρόλο συνεχίζοντας όμως να εκτελεί και τον σημερινό που επιτελεί με αρτιότητα.

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Σε βάθος χρόνου και με ομαλότερες συνθήκες, συμπλήρωσε ότι «άμεσοι στόχοι είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το κύρος και τη θέση του Γραφείου στην διεθνή, αλλά και στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.  Ιδιαίτερα μεριμνούμε για να διατηρήσουμε την ικανότητά μας στην αποτελεσματική και έγκαιρη διευθέτηση των διεθνών τροχαίων ατυχημάτων και την συνέπεια στην καταβολή των οφειλόμενων αποζημιώσεων».

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αναφορικά με τον ρόλο του ΓΔΑ και την πορεία του μέχρι σήμερα ο κ. Παγώνης τονίζει ότι «το Ελληνικό Γραφείο έχει αναδειχθεί σαν ένα από τα καλύτερα Γραφεία του Συστήματος της Διεθνούς Ασφάλισης Αυτοκινήτων γιατί είναι πολύ καλά οργανωμένο και οικονομικά υγιές. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιτυχημένη διοίκηση των προκατόχων μου, με ιδιαίτερη μνεία στην επί δεκαετία Προεδρία του Γιώργου Τζανή, από τον οποίο και παρέλαβα τη διοίκηση. Θα πρέπει  επίσης να σημειώσω την καθοριστική συμβολή σε αυτή την πολύ καλή εικόνα του ΓΔΑ της γενικής διευθύντριας κυρίας Άννας Κωνσταντίνου καθώς και του έμπειρου προσωπικού». 

ΣΤΟΧΟΙ

Σχετικά με τους στόχους το γραφείου ο κ. Παγώνης αναφέρει ότι « στόχοι μας παραμένουν η διεύρυνση των σχέσεών μας με τα ομόλογα Γραφεία του εξωτερικού και τις ξένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη τους, προς όφελος των ασφαλιστικών εταιριών – μελών μας, αλλά και των πολιτών κα των επαγγελματιών. Θέλουμε να αναδειχθεί περαιτέρω η αξία της διεθνούς ασφάλισης αυτοκινήτου και ο καθοριστικός της ρόλος στη ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και προϊόντων στη μεγάλη ευρωπαϊκή και όχι μόνο επικράτεια των 46 χωρών του συστήματος της διεθνούς ασφάλισης αυτοκινήτου.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Να θυμίσουμε ότι ο ρόλος του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Γ.Δ.Α.) αφορά στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν σε άλλη χώρα από εκείνη που είναι ασφαλισμένο το υπαίτιο όχημα και κατά συνέπεια αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και με τις διεθνείς συμβάσεις που έχουμε, υπογράψει ως χώρα, συμμετέχοντας έτσι σε ένα διεθνές σύστημα ασφάλισης το οποίο απαρτίζουν τα αντίστοιχα Γραφεία 46 κρατών (28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα 18 κράτη εκτός Ε.Ε.) 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics