Τα ακραία καιρικά φαινόμενα «παίζονται» στην επανάληψη

του Γιάννη Βερμισσώ

Δεν είναι προφήτης «κακού» όποιος σήμερα αναλογίζεται ότι ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν μια κοντινή απειλή για την Ελλάδα. Χτύπησαν χθες, γυροφέρνουν καθημερινά και σαφώς θα χτυπήσουν και αύριο… Δεν είναι προφητεία αλλά απλή παρατήρηση και αποδοχή αυτού που συμβαίνει.  Η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται, δεν ανακόπτεται και φέρνει προβλήματα που από πολύ παλιά οι ειδικοί το επισήμαιναν. Αναπόφευκτο τα ακραία καιρικά φαινόμενα να επανέλθουν και η Ελλάδα να μετρά πληγές. Και κατόπιν το κράτος να αποζημιώνει και να προσπαθεί να στηρίξει τους πληγέντες. Όσο για τις ασφαλιστικές να μιλούν για την ανασφάλιστη ή υποασφαλισμένη κατοικία. Όλα ίδια, με τραγική εικόνα της επανάληψης, και διόγκωση της αδράνειας, και άρνηση να γίνουν βήματα προς τα εμπρός. Δεν υπάρχουν φταίχτες. Υπάρχουν υπεύθυνοι και πραγματιστές που εμμένουν στην πρόοδο με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πρόσφατες καταστροφές στις άλλες χώρες της Ευρώπης δείχνουν ότι ακόμα και η πιο οργανωμένη πολιτεία είναι αδύναμη μπροστά στον καιρικό κίνδυνο. Κάποιος χρειάζεται να κινηθεί προς όφελος κράτους και πολιτών.

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics