Τα ελεύθερα δίκτυα κερδίζουν την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Πρωταγωνιστές τα ελεύθερα δίκτυα στην Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2019 ενώ στις αποζημιώσεις τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων αντιστοιχούν στην νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Ο κλάδος συνεχίζει να υπόκειται στις πιέσεις της οικονομίας αλλά οι προοπτικές του -οι ασφαλιστικές- παραμένουν ένα πεδίο πρόκλησης για τους επαγγελματίες καθώς ο κλάδος έχει θετικές εκτιμήσεις για την συνέχεια.

Σε μελέτη της ΕΑΕΕ καταγράφονται αναλυτικά όλα όσα αφορούν την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων για το 2019.

Η έρευνα έχει ως εξής:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics