Τα μεγέθη της ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων

Συνολικά 912 συμβόλαια ήταν σε ισχύ το 2023 (968 αντίστοιχα το 2022) σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων έτους 2023, από έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών.

Δηλώθηκαν 819 ζημιές (2.077 το 2022) για τις οποίες πληρώθηκαν 0,4 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους 1,0 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2022 ήταν 0,7 εκατ. € και 2,0 εκατ. €.

Από την έρευνα προκύπτουν τα εξής: υπήρξε μικρή μείωση στο πλήθος των συμβολαίων τον τελευταίο χρόνο και σημαντική μείωση (-60,6%) για τις δηλωθείσες ζημίες του κλάδου.

Μείωση σημειώθηκε επίσης στις πληρωθείσες αποζημιώσεις (-35,1%) και το απόθεμα των εκκρεμών αποζημιώσεων τέλος έτους (-47,3%).

Μπορείτε να δείτε την έρευνα εδώ και το infographic εδώ

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics