Μάχη μεριδίων στην ασφάλιση οχημάτων -πόσο κατέχουν ΕΠΥ, Συνεταιρισμοί και Ασφαλιστικές Εταιρείες και πως κατανέμονται τα οχήματα

Με τον στόλο των οχημάτων να έχει αυξηθεί φέτος κατά περίπου 50 χιλιάδες περισσότερες περιπτώσεις από τα δεδομένα του 2019, η μεγάλη αυτή αγορά ασφάλισης -οχημάτων- παραμένει “φιλέτο” για όλους τους παίκτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ενώ ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε ένταση και η μάχη των ασφαλίστρων δείχνει να περιορίζει διαρκώς τα συνολικά έσοδα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι τα οχήματα το 2019 ήταν περίπου 6 εκατ. 262 χιλιάδες ενώ μέχρι και και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους ανήλθαν  σε 6 εκατ. 310 χιλιάδες. Η ασφάλιση αυτών αποτελεί πεδίο σημαντικών δραστηριοτήτων καθώς μερίδα επαγγελματιών ενασχολείται σε μεγάλο βαθμό και κυρίως με αυτά οπότε και η δράση τους στην αγορά είναι ισχυρή , και εν πολλοίς καθορίζει και την επιλογή του που θα σφαλιστεί ο κάθε κάτοχος οχήματος. Με βάση αυτή την παράμετρο καθώς και άλλες που σχετίζονται με το προμηθειακό καθεστώς ή και άλλα στοιχεία η κατανομή των ασφαλισμένων οχημάτων στις εταιρείες της αγοράς διαμορφώνεται ως εξής:

Οι 14 ΕΠΥ που λειτουργούν στην αγορά έχουν περίπου το 8,2% και οι 7 Συνεταιρισμοί το 0,26%. Οι 27 ασφαλιστικές εταιρείες μέλη της ΕΑΕΕ κατέχουν το 80,6% και η μία εταιρεία μη μέλος της ΕΑΕΕ το 10,91%. Η ποσοστιαία κατανομή συγκρινόμενη με τα μερίδια του παρελθόντος δείχνει σχετική σταθερότητα που σημαίνει ότι το “πελατειακό κοινό” έχει δημιουργηθεί μέσα από τις υφιστάμενες πωλησιακές διαδικασίες που υποστηρίζονται από τα κανάλια διανομής και τον τρόπο που αυτά λειτουργούν στην αγορά. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι ακόμα και το φθηνό ασφάλιστρο δεν στάθηκε ικανό να μεταφερθούν αξιοσημείωτα μεγέθη στόλων αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των δικτύων είναι ισχυρή, υπάρχουν “περιοχές δράσης”  και η διαμεσολάβηση είναι με τον δικό της τρόπο  ¨παγιωμένη”.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Βάσει των στοιχείων τα οχήματα που ασφαλίζονται έχουν ως εξής:

-Τα ΙΧ ανέρχονται σε 4 εκατ. 230 χιλιάδες,

  • τα ταξί σε 2.700
  • λεωφορεί 19.000
  • φορτηγά ΙΧ 746.000
  • φορτηγά ΔΧ 60.000
  • μηχανήματα έργου 70.000
  • γεωργικά μηχανήματα 85 χιλιάδες
  • Μηχανές άνω των 50cc 918.000 και έως 50 cc ανέρχονται σε 186 χιλιάδες.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics