Τα νέα – αναγκαία – συνταξιοδοτικά προγράμματα

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η θετική ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς στην ιδιωτική σύνταξη και η φανερή – έστω και δειλή- είσοδος των ανθρώπων σε σχετικά προγράμματα, δείχνει ότι οι πολίτες της χώρας αντιλαμβάνονται πώς για μια ακόμη φορά πρέπει να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Το insurance – eea μέσα από την συγκεκριμένη στήλη είχε μόλις πριν από μερικές μέρες επισημάνει την «τάση» ανάπτυξης αυτών των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Είχαμε καταγράψει το ανερχόμενο ενδιαφέρον που διαπιστώνουν οι ασφαλιστές και το  οποίο αποτυπώνεται και σε ερωτήματα και σε συμβόλαια. Ένα ακόμη στοιχείο για την εξέλιξη των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, αποκαλύφθηκε σε εκδήλωση της KPMG στην οποία τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας δείχνουν ότι και οι επιχειρήσεις επιλέγουν να έχουν (και) ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για τους εργαζόμενους τους.

Το γεγονός  αυτό σημαίνει  ότι η ιδέα της ιδιωτικής σύνταξης καλλιεργείται και σε συλλογικό επίπεδο κάτι το οποίο λειτουργεί πολλαπλασιαστικά καθώς ο κάθε εργαζόμενος όλο και θα αναφέρεται σε αυτό διαδίδοντας έτσι την ιδέα και σε άλλους εργαζόμενους, και σε άλλους πολίτες.

Με αυτό τον τρόπο η ελληνική κοινωνία περνά  σε ένα άλλο επίπεδο σκέψης σχετικά με την μακρινή αλλά ταυτόχρονα και κοντινή περίοδο της συνταξιοδότησης.

Αυτές τις προοπτικές τις διαβλέπει – οφείλει- η ασφαλιστική αγορά και οι εταιρείες καλούνται να δώσουν πιο σύγχρονα πιο ευέλικτα και πιο ουσιαστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα από αυτά που έως σήμερα κυριαρχούν στην αγορά.

Η αντικατάσταση των παλαιών προγραμμάτων θα είναι ανάλογη με αυτή που έγινε στην Υγεία πριν από μερικά χρόνια και με ραγδαίο ρυθμό φθάσαμε στο σημερινό υψηλό επίπεδο παροχών.

Έτσι πρέπει να γίνει και στη Σύνταξη.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics