Τα νέα Μητρώα Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών του ΕΕΑ

Εκκίνησε στο ΕΕΑ η λειτουργία των νέων Αριθμών Ειδικών Μητρώων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, όπως αυτά προέκυψαν από τα όσα προβλέπει η IDD. Πλέον οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές μπορούν να εντοπίσουν και ηλεκτρονικά τον νέο Αριθμό Μητρώου τους. Ειδικότερα από τη συγχώνευση των κατηγοριών διαμεσολάβησης που επήλθε με τη νέα νομοθεσία δημιουργήθηκαν στο ΕΕΑ και λειτουργούν πλήρως:

  1. Το νέο Μητρώο Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  2. Το νέο Μητρώο Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων
  3. Το Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

Λόγω της συγχώνευσης των κατηγοριών έχουν τροποποιηθεί οι αριθμοί Μητρώου των ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εντοπίσει τον νέο Αριθμό Ειδικού Μητρώου του, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://insuranceregistry.uhc.gr/Search

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics