«Ταμείο Χαρτοφυλακίου Μετοχών» θα στηρίζει τις επιχειρήσεις

Νέο "Ταμείο Χαρτοφυλακίου Μετοχών" το οποίο θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως με την μορφή δανειακού κεφαλαίου ή μετοχικής συμμετοχής δημιουργείται από το υπουργείο Οικονομίας.

Νέο "Ταμείο Χαρτοφυλακίου Μετοχών" το οποίο θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως με την μορφή δανειακού κεφαλαίου ή μετοχικής συμμετοχής δημιουργείται από το υπουργείο Οικονομίας. Πρόκειται για πρωτοβουλία που θα συνδράμει στην τόνωση της επιχειρηματικότητας, νέας και υφιστάμενης και θα τεθεί σε εφαρμογή εντός του έτους. 
 
Συγκεκριμένα το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) έγινε δεκτό ως μέλος στην υπό δημιουργία πανευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα. Σε αυτή συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η μετοχική πλατφόρμα Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο – Εθνικών Αναπτυξιακών Τραπεζών ή Ιδρυμάτων (European Investment Fund – National Promotional Banks or Institutions – EIF – NPIs Equity Platform) είναι ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε:
 
•     Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
•     Προαγωγή της επιχειρηματικότητας
•     Προώθηση της καινοτομίας
 
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Καταστατικό της Πλατφόρμας:
 
«Η Πλατφόρμα έχει ως σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της προαγωγής και προώθησης της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, ιδιαίτερα στο πρώϊμο στάδιο και στο στάδιο της ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου (EIF) και των εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών και ιδρυμάτων και διαμέσου της κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων».
 
Το ΕΤΕΑΝ ως ιδρυτικό μέλος της Πλατφόρμας, θα υπογράψει μαζί με τους άλλους φορείς το Καταστατικό της την 29 Σεπτεμβρίου στο Λουξεμβούργο.
 
Η δημιουργία της Πλατφόρμας αποτελεί μέρος της γενικότερης μετατόπισης του ειδικού βάρους των χρηματοδοτικών εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις επιδοτήσεις στην παροχή δανειακού κεφαλαίου και πρόσφατα στη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων.
 
Στο πλαίσιο αυτής της μεταστροφής δημιουργείται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Μετοχών στο οποίο μετέχουν ως συνεπενδυτές το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF), το Ελληνικό Δημόσιο και το ΕΤΕΑΝ. Οι επενδυτικές πλατφόρμες αποτελούν μια διαφορετική μορφή (η οποία είναι πιο κοντά στις αγορές) υλοποίησης της μεταστροφής του τύπου των χρηματοδοτικών εργαλείων από τη χρηματοδότηση στη μετοχική συμμετοχή.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics