Ταμείο Εγγύησης Ασφαλισμένων Ρουμανίας: 3μηνη ισχύ πέραν της ημερομηνίας πτώχευσης τα συμβόλαια City Insurance

 Aνακοίνωση του FGA, (ταμείο Εγγύησης Ασφαλισμένων στην Ρουμανία) αναφέρει ότι θα είναι σε ισχύ τα συμβόλαια της City Insurance για 90 ημέρες -από την πτώχευση της εταιρείας. Ωστόσο η κατάσταση γίνεται περίπλοκη καθώς αναφορές στα μέσα ενημέρωσης της χώρας αναφέρονται σε ποινικές ευθύνες ενώ ταυτόχρονα  είναι σε εκκρεμότητα το αίτημα για την διαδικασία εκκαθάρισης που έχει καταθέσει η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Ρουμανίας (ASF) στο δικαστήριο. Οι δικαστικές αποφάσεις θα κρίνουν εάν υπάρχει ενδεχόμενο για περαιτέρω ισχύ των συμβολαίων καθώς και άλλα θέματα που αφορούν την εταιρεία. To FGA επισημαίνει ότι :  “από 23/9 το FGA μπορεί να προχωρήσει σε άνοιγμα φακέλων απαιτήσεων, κατόπιν αιτήματος των δυνητικών ασφαλιστικών πιστωτών της City Insurance. Το αίτημα για το άνοιγμα ενός φακέλου απαίτησης μπορεί να συμπληρωθεί στην περίπτωση που ένα συμβάν που καλύπτεται από έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συμβεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανάκλησης της άδειας λειτουργίας και της ημερομηνίας καταγγελίας ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου για την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης…Σύμφωνα με την Απόφαση της Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, Το FGA θα πάρει από την ασφαλιστική τα πλήρη αρχεία των φακέλων απαίτησης, καθώς και όλα τα τεχνικά, λειτουργικά και λογιστικά αρχεία που σχετίζονται με τους εν λόγω φακέλους απαιτήσεων, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας. Μετά την ανάληψη, η FGA θα προχωρήσει στη δημοσίευση των καταλόγων των πιθανών ασφαλιστικών πιστωτών. Όλες αυτές οι  προσεγγίσεις κάνουν φανερό ότι ακόμα οι συνθήκες δεν είναι ξεκάθαρες για τους ασφαλισμένους. Αναφορικά με τις άλλες κατηγορίες θεμάτων όπως: ευθύνες, διαδικαστικά, εκκαθαρίσεις κλπ. είναι σαφές ότι θα ακολουθήσουν τον νομοθετικό δρόμο.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics