Τεχνολογία αιχμής στην εξυπηρέτηση πελατών

Τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις εμπιστεύονται οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο με σκοπό την αναβάθμιση του πεδίου της εξυπηρέτησης πελατών. Μία πτυχή της εταιρικής πολιτικής που αποτυπώνεται και στην κατανομή των επενδυτικών προϋπολογισμών των επιχειρήσεων. Μάλιστα σύμφωνα με την Gartner, τα 3/4 των εταιρειών παρουσίασαν αύξηση των επενδύσεών τους για το 2018 όσον αφορά τεχνολογικές λύσεις που σχετίζονται με τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη. Τάση που σαφώς θα γίνεται εντονότερη στο μέλλον.

Για το 2019, μία στις δύο εταιρείες παγκοσμίως εμφανίζουν προϋπολογισμούς με αυξημένες επενδύσεις στην τεχνολογία για την εξυπηρέτηση πελατών. Ο τομέας Customer Analytics έχει την πρωτιά στην απορρόφηση των κονδυλίων με αυτόν του Digital Marketing να ακολουθεί.

Η έρευνα της Gartner (Gartner’s 2019 Customer Experience Innovation Survey) περιλαμβάνει στοιχεία από 244 ερωτηθέντες σε επτά χώρες στη Βόρεια Αμερική, τη Δυτική Ευρώπη και την Ασία/Ειρηνικό, σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.

Η δύναμη των δεδομένων
Οι αναλυτές αναδεικνύουν την τεράστια σημασία που έχει για τις επιχειρήσεις και για τους ίδιους τους καταναλωτές, ο τομέας της ανάλυσης δεδομένων, ο οποίος μπορεί να μεταμορφώσει την αγοραστική εμπειρία. Βάσει στοιχείων της έρευνας οι εταιρείες που επενδύουν στην τεχνολογία στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν πληρέστερα τις ανάγκες των πελατών τους, αυξάνοντας τον βαθμό ικανοποίησής τους.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Gartner, οι αναδυόμενες τεχνολογίες με μέγιστη επιρροή στα έργα εξυπηρέτησης πελατών τα επόμενα τρία χρόνια, είναι η τεχνητή νοημοσύνη (53%), οι εικονικοί βοηθοί των πελατών και τα chatbots (39%).

Πηγή: sepe.gr
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics