Θετικές Οικονομικές Επιδόσεις για την NP Ασφαλιστική στο εννεάμηνο 2020 Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) στο 254% και Δείκτης MCR στο 1.007%!!!

Αντοχή και ανάπτυξη μέσα στην κρίση που δημιούργησε η πανδημία έδειξαν τα αποτελέσματα της «NP Ασφαλιστική» με στοιχεία κατά την 30.09.2020.

Πιο συγκεκριμένα :- Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στο 9μηνο 2020, διαμορφώθηκαν στα 28,0 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 4,7% σε σχέση με την παραγωγή του 9μηνου 2019.
– Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας με 30.09.2020 διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 95,9 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2019.
– Τα αποθέματα στο εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν στα 37,0 εκατ. ευρώ έναντι 35,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2019
– Τα λειτουργικά κέρδη με 30.09.2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά 40% έναντι των αποτελεσμάτων στις 30.09.2019 και διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκατ. ευρώ.
– Οι πληρωθείσες αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2019.
– Η Φερεγγυότητα της Εταιρίας διατηρήθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, διαμορφώνοντας με 30.09.2020 τον Βασικό Δείκτη SCR στο 254% και τον Δείκτη MCR στο 1.007%.
Η Εταιρία διατήρησε τη δυναμική της στο 2ο και 3ο τρίμηνο του έτους, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης σημαντικά υψηλότερα από τους μέσους όρους
της ασφαλιστικής αγοράς.

Οι φυσικές καταστροφές που συνέβησαν κατά τους μήνες Αύγουστο («Θάλεια» σε Στερεά Ελλ.& Εύβοια) και Σεπτέμβριο («Ιανός» σε Θεσσαλία και Ιόνιο) επηρέασαν τα λειτουργικά
αποτελέσματα, όμως η Εταιρία ανταποκρίθηκε άμεσα και αξιοποίησε την υψηλή ρευστότητα της, κλείνοντας σχεδόν το σύνολο των 200 αναγγελθεισών ζημιών μέσα σε διάστημα 1-2 μηνών
καταβάλλοντας σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ στους πληγέντες ασφαλισμένους της. Παράλληλα, η ανάκαμψη της πορείας των ελληνικών ομολόγων και των χρηματιστηρίων στο
γ’ τρίμηνο του έτους βοήθησε στην ανάκαμψη του επενδυτικού αποτελέσματος της Εταιρίας μετά την πίεση που δέχθηκαν κατά το β’ τρίμηνο του 2020 με την έναρξη της πανδημίας.

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics