Τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία επέλεξε το 90% των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών

Από τους 1.300.000 μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, οι 1.035.519 ή το 80%, επέλεξαν την 1η ασφαλιστική κατηγορία

Τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία επέλεξε το 90% των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών για το 2023, μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, κατά 9,64% που επιβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου.

Από τους 1.300.000 μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, οι 1.035.519 ή το 80%, επέλεξαν την 1η ασφαλιστική κατηγορία, ώστε να πληρώνουν τις χαμηλότερες εισφορές (240,25 ευρώ μηνιαίωςγια το 2023.

Η εξέλιξη αυτή συμπιέζει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, καθώς σημαίνει λιγότερα έσοδα για τον ασφαλιστικό φορέα, που μεταφράζεται σε χαμηλότερες συντάξεις.

Επίσης, 131.811 νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που αντιστοιχούν στο 10,1% του συνόλου επέλεξαν την ειδική κατηγορία, η οποία ισχύει μόνο για όσους έχουν κάτω από 5 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και ανέρχεται πλέον σε 148,15 ευρώ για κύρια ασφάλιση, υγεία και ανεργία. Επίσης:

 • Τη δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία (286,31 ευρώ μηνιαίως) επέλεξαν 56.171 άτομα (ή το 4,3%).
 • Την τρίτη ασφαλιστική κατηγορία (341,13 ευρώ μηνιαίως) επέλεξαν 35.235 μη μισθωτοί (2,7% του συνόλου).
 • Την 4η ασφαλιστική κατηγορία (408,02 ευρώ μηνιαίως) επέλεξαν 21.021 (1,61% του συνόλου).
 • Την 5η ασφαλιστική κατηγορία (486,96 ευρώ μηνιαίως)  επέλεξαν 10.071 (0,77% του συνόλου).
 • Την 6η και υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία (630,06 ευρώ μηνιαίως)  επέλεξαν 12.857 μη μισθωτοί ή το 0,99% του συνόλου των ασφαλισμένων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν αυξηθεί κατά 9,64%

Χαμηλές συντάξεις

Η καταβολή χαμηλών ασφαλιστικών εισφορών, ισοδυναμεί με τη λήψη συντάξεων πείνας, με τη λήξη του εργασιακού βίου.

Είναι ενδεικτικό ότι, προκειμένου ο ελεύθερος επαγγελματίας να λάβει σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ (μικτές αποδοχές) θα πρέπει να ενταχθεί από την 4η ασφαλιστική κατηγορία και πάνω και να καταβάλει μηνιαία εισφορά 408,02 ευρώ τον μήνα. Ειδικότερα:

 • Ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα ενταχθεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, θα λάβει σύνταξη (μικτές αποδοχές) ύψους 672 ευρώ μετά από 35 χρόνια και 771,5 ευρώ μετά από 40 ασφάλισης.
 • Η 2η ασφαλιστική κατηγορία, με 35 χρόνια ασφάλισης αποδίδει σύνταξη 728 ευρώ τον μήνα ή 846,5 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Η 3η ασφαλιστική κατηγορία αποδίδει σύνταξη 822,96 ευρώ το μήνα με 35 χρόνια ασφάλισης ή 974 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλισης.
 • Η 4η ασφαλιστική κατηγορία αποδίδει σύνταξη 936,42 ευρώ με 35 έτη ασφάλισης και με 40 έτη ασφάλισης, σύνταξη 1.126,5 ευρώ.
 • Η 5η ασφαλιστική κατηγορία, με 35 έτη ασφάλισης, αποδίδει σύνταξη 1.051,74 ευρώ και με 40 έτη ασφάλισης η σύνταξη θα ανέρχεται σε 1.281,5 ευρώ.
 • Η 6η ασφαλιστική κατηγορία, με 35 έτη ασφάλισης το ύψος της σύνταξης ανέρχεται σε 1.314  ευρώ και με 40 έτη ασφάλισης η σύνταξη φτάνει σε 1.634  ευρώ.

 

Πηγή: sofokleousin.gr

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics