Τι δείχνουν οι στελεχιακές αλλαγές στην ιδιωτική ασφάλιση

του Γιάννη Βερμισσώ

Το τελευταίο διάστημα στην ιδιωτική ασφάλιση καταγράφονται αλλαγές σε επίπεδο υψηλών στελεχών όπως προσφάτως στην ΕΘΝΙΚΗ και την ERGO την ALLIANZ .  Λίγο νωρίτερα είχαν γίνει αλλαγές και σε επίσης επίπεδο διευθυντικών στελεχών και στην Groupama και στην Interamerican, και αλλού. Η αναφορά ονομάτων τυχαία, δεν έχει σημασία. Ενδιαφέρον έχει η “μεγάλη εικόνα¨. Τι κοινό έχουν αυτές οι μεταβολές; Τι δείχνουν; Οι γνωστοί, δοκιμασμένοι, με γνώση της ελληνικής αγοράς αναλαμβάνουν στην θέση αυτών που είχαν έλθει -ίσως εξαρχής με προσωρινό χαρακτήρα- προκειμένου να ολοκληρώσουν κάποιο έργο η να υλοποιήσουν κάποιο σχέδιο. Η επαναφορά των γνωστών αναγνωρισμένων ανθρώπων με αποδοχή από τους συνεργάτες και με βεβαιωμένο παραγωγικό έργο, ευχάριστη για όλους τους συντελεστές, θα μπορούσε να έχει και μια άλλη οπτική. Αυτή την ανανέωσης της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης η οποία αναζητά χρόνια τώρα νέα στελέχη. Που είναι αυτά τα νέα στελέχη που θα διαδεχθούν τους βετεράνους. Σε κανένα επίπεδο της δομής της δεν φαίνεται να επέρχεται αυτός ο επιδιωκόμενος εμπλουτισμός. Η μικρή διαδρομή των νέων ονομάτων που φανερώθηκαν τελικά δεν ήταν ούτε ανανέωση ούτε εμπλουτισμός. Ήταν μια παρένθεση που έδωσε σύντομα την θέση της στο παλιό γνωστό δυναμικό. Όμως οι παλιοί αποχωρούν σταδιακά. Η προετοιμασία της νέας γενιάς που θα αναλάβει την συνέχεια, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πώς έχει προσδιοριστεί; Το όλο στερέωμα αυτών των δεκαετιών που πέρασαν έχει μεγάλη ανάγκη από ένα νέο δυναμικό που θα δώσει προοπτική.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics