Η ΕΝΙΑΣΙΕ για πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας

Σημαντική για τη δημόσια υγεία η πρόσφατη πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας να προχωρήσει άμεσα η νομοθέτηση που ενισχύει τις υπηρεσίες ιατρικής εργασίας, με την οποία ωφελούνται εργαζόμενοι ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων της χώρας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία με την οποία θωρακίζεται η δημόσια υγεία, στο χώρο των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, έλαβε πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης. Συγκεκριμένα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/20-3-2020), που καταργεί το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, αίρονται οι γεωγραφικοί περιορισμοί, εξαλείφονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και προσφέρεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, -ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κ.ά. -να αποκτήσουν πρόσβαση σε μία πλειάδα εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών, που έχουν την ευχέρεια να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, αναφορικά με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει σημαντικά κενά και ανταποκρίνεται στην, από ετών, ανάγκη των επιχειρήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά και τη προστασία
της υγείας των εργαζομένων στη χώρα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1985, που ψηφίστηκε ο θεμελιώδης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων νόμος 1568/85, έως σήμερα, Ιατροί άλλων Ειδικοτήτων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, συμβάλλοντας ενεργά και αποτελεσματικά στη προαγωγή της υγείας στουςχώρους εργασίας. Μέχρι προσφάτως, και ύστερα από τριάντα τρία έτη ανελλιπούς εργασίας, βρισκόμασταν υπό καθεστώς αδιάλειπτης αμφισβήτησης της επαγγελματικής μας κατάρτισηςκαι των δικαιωμάτων μας. Η ΕΝΙΑΣΙΕ – Ένωση Ιατρών Ασκούντων Ιατρική της Εργασίας – που εκπροσωπεί υψηλής στάθμης επιστήμονες του χώρου της Υγείας στη χώρα μας,χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Υπ. Εργασίας και θεωρεί αναγκαίο όπως η σχετική ΠΝΠ οδηγηθεί προς ψήφιση στο Εθνικό Κοινοβούλιο, το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου να διατηρηθεί η ισχύς της και τα ευεργετικά αποτελέσματά της στους εργαζομένους όλης της
χώρας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics