Τι συμβαίνει με το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών –Τα (10+1) σημεία που πρέπει να προσέξουν οι επαγγελματίες . Ο Κ. Κωσταρέλος και η Cromar παραθέτουν στοιχεία

Συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Αστοχίες, κενά, λάθη, αδυναμίες, παραβιάσεις, ή ελλείψεις , θέτουν κάποιες φορές τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αντιμέτωπους με ευθύνες και συνέπειες.  Σε αυτό το «καυτό» θέμα από τα σημαντικότερα για τον κάθε επαγγελματία, το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης δίνει σημαντικά στοιχεία το insuranceeea.gr.

Μέσα από την τεχνοκρατική και εμπειρική γνώση των ειδικών στην Επαγγελματική Ευθύνη Διαμεσολαβούντων δίνουμε στοιχεία σχετικά με :

-Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες ζημιών Αστικής Ευθύνης ασφ. διαμεσολαβούντων.

-Τι ισχύει με τα συμβόλαια Αστικής Ευθύνης

– Ποιους κινδύνους καλούνται να καλύψουν;

-Ποιός τα παρέχει και με ποιες προϋποθέσεις;

-Τι ρόλο παίζει η επιλογή του παρόχου του συμβολαίου και τι σημαίνει αυτό για τον κάθε διαμεσολαβητή

Σε αυτά τα θέματα δίνει απαντήσεις, περιγράφει το τι ισχύει και παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση ο κ. Κώστας  Κωσταρέλος Tεχνικός  Διευθυντής της  Cromar Insurance Brokers LTD.

Τονίζει ότι η 15ετής εμπειρία της εταιρείας και των στελεχών της στον τομέα είναι αναγνωρισμένη. Δομήθηκε συστηματικά καθώς από το 2006 η Cromar δημιούργησε σε συνεργασία με τους Beazley, ηγετικό συνδικάτο στην αγορά των Lloyd’s, ένα ειδικά σχεδιασμένο, για τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, ασφαλιστήριο επαγγελματικής αστικής ευθύνης διαμεσολαβούντων.

Ως προοίμιο της συζήτησης μας ο κ. Κωσταρέλος και προτού προσεγγίσει παραμετρικά το θέμα μας τονίζει ότι  η επιλογή ενός ασφαλιστικού παρόχου ηγέτη στο είδος, προσδίδει κύρος και επαγγελματισμό στον διαμεσολαβητή επισφραγίζοντας την επαγγελματική σχέση με τους πελάτες του.

Επίσης αναφέρει ότι η εμπειρία δείχνει ότι το συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης δεν θα πρέπει να συνάπτεται αποκλειστικά και μόνο για την ικανοποίηση της υποχρεωτικότητας. . Και αυτό διότι προστατεύει τη φήμη του επαγγελματία και αντιμετωπίζει τις οικονομικές συνέπειες τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο ασφαλισμένος επαγγελματίας λόγω λαθών ή παραλείψεων  που μπορεί να συμβούν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του. Συχνά δε, έχει αποδειχτεί σημαντικό για την ίδια την βιωσιμότητα της επαγγελματικής λειτουργίας του ασφαλισμένου

Ας δούμε αναλυτικά.

Ποιους κινδύνους πρέπει να διαχειριστούν οι ασφαλιστικοί πράκτορες &οι μεσίτες;

ΚΚ: Οι πελάτες/ ασφαλισμένοι έχουν επιλέξει να συνεργάζονται με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  με κριτήριο την παροχή των υπηρεσιών τους, της εμπιστοσύνης που έχουν σε αυτούς,  την ικανότητά τους να διασφαλίζουν κατάλληλες ασφαλιστικές λύσεις / συμβουλές  και ασφαλιστικά προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών τους. Ωστόσο κατά καιρούς μπορεί να συμβούν λάθη/παραλείψεις ή παροχή συμβουλών που μπορούν να επιφέρουν οικονομική ζημιά στον ασφαλισμένο ή σε τρίτους η οποία δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν που έχουν ως αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος (και τυχόν τρίτα μέρη που ζημιώνονται ως συνέπεια του λάθους) να απαιτήσουν από τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή αποζημίωση,για την αναφερόμενη οικονομική ζημία.

Χαρακτηριστικά παρόχου ασφαλιστικών  προϊόντων Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων

ΚΚ: Ο πάροχος ασφαλιστικών προϊόντων Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο χώρο, να παρέχει ευρύ πλαίσιο ασφαλιστικών καλύψεων, ξεκάθαρους όρους, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικά ασφάλιστρα και να κατανοεί τις προκλήσεις της αγοράς PI που συνεχώς εξελίσσεται. Οι  αλλαγές που συμβαίνουν στο νομοθετικό πλαίσιο (Εθνική νομοθεσία, IDD, GDPR) διευρύνουν την έκθεση στον συγκεκριμένο επαγγελματικό κίνδυνο. Σημαντικός παράγοντας  επιλογής παρόχου είναι επίσης η εμπειρία και οργάνωση του τμήματος διαχείρισης ζημιών και η υποστήριξη των διαμεσολαβούντων κατά την διάρκεια της ζημιάς, φροντίζοντας για την γρηγορότερη διεκπεραίωσή της ώστε ο  διαμεσολαβητής να εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του.

Εξελίσσονται τα συμβόλαια;

ΚΚ: Διαρκώς. Το πλαίσιο της ασφαλιστικής κάλυψης επικαιροποιείται και διευρύνεται συνεχώς με την προσθήκη νέων  ασφαλιστικών καλύψεων  όπως  αυτή της «Παραβίασης Ιδιωτικότητας» η οποία καλύπτει την ευθύνη του διαμεσολαβητή σε περιστατικά παραβίασης ασφάλειας πληροφοριών και  προστασία των προσωπικών δεδομένων (CyberRiskLiability), τα έξοδα διερεύνησης των περιστατικών, τα νομικά έξοδα και τα τυχόν πρόστιμα που μπορούν να του επιβληθούν από την αρμόδια αρχή. Επιπρόσθετα έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην σαφήνεια των ασφαλιστικών όρων αλλά και στην ευρύτητα του παρεχόμενου πλαισίου κάλυψης.  Το SecurePI3 είναι το πρόγραμμα επαγγελματικής ευθύνης που διαθέτει η Cromar στην Ελληνική αγορά και το επιλέγει πάνω από το 20% των διαμεσολαβούντων.

 

Ποιές είναι οι κυριότερες αιτίες ζημιών Επαγγελματικής Ευθύνης Διαμεσολαβούντων

ΚΚ: Με βάση τα περιστατικά ζημιών που έχουμε διαχειριστεί, έχουμε κατηγοριοποιήσει τις αιτίες τους και είμαστε σε θέση να προτείνουμε στο διαμεσολαβητή τι πρέπει να προσέξει για να βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει, μειώνοντας παράλληλα  τις πιθανότητες επέλευσης περιστατικών που οφείλονται στη μη σωστή ενημέρωση/κατανόηση των υπηρεσιών του από τους πελάτες του.

Οι συνηθέστερες αιτίες που οδηγούν σε απαίτηση αποζημίωσης οφείλονται σε:

 • Αστοχία / ελλειπή μεταφορά στην ασφαλιστική εταιρία της πληροφόρησης που έλαβε ο Διαμεσολαβητής από τον Ασφαλισμένο.

 

 • Λανθασμένη εκτίμηση ασφαλιστικών αναγκών και λανθασμένες συμβουλές σε θέματα : α) επιλογής ορίων ευθύνης, β) καθορισμού ασφαλιζομένων κεφαλαίων (ιδίως διακοπής εργασιών), γ) απαλλαγής, δ) αναγγελίας και εν γένει διαχείρισης ζημιάς.

 

 • Κενά κατά τη μεταφορά της κάλυψης (ασφαλιστηρίων συμβολαίων) σε άλλο ασφαλιστή (κυρίως σε ασφαλίσεις ευθυνών)
 • Αδυναμία ανανέωσης ή τοποθέτησης ασφαλιστικής κάλυψης
 • Παραβίαση εμπιστευτικότητας
 • Μη ενημέρωση του ασφαλισμένου για την σημαντικότητα δήλωσης ουσιωδών στοιχείων, τις προϋποθέσεις ασφάλισης και τις συνέπειες της μη τήρησής τους κλπ.

 

Τα (10+1) σημεία που πρέπει να προσέχει ο Διαμεσολαβητής κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του όπως αναφέρονται από τον κ. Κωσταρέλο

 1. Να εφαρμόζει σωστές πρακτικές, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, γνωρίζοντας καλά τις υποχρεώσεις του ως επαγγελματίας σύμβουλος.
 2. Να κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες των πελατών του που συχνά διαφέρουν από αυτές που οι ίδιοι αναφέρουν. Οι προσδοκίες των πελατών του είναι συχνά μεγαλύτερες από όσο φαντάζεται. Να τους εξηγεί τι δεν είναι στη φιλοσοφία της ασφάλισης να καλύπτεται ώστε να μην έχουν προσδοκίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν.
 3. Να τηρεί γραπτό αρχείο των συμβουλών του, σε τυποποιημένη μορφή,με σαφήνεια και ακρίβεια, έχοντάς τες ελέγξει καλά πριν τις στείλει στον πελάτη του, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παρερμηνείας. Ποτέ να μην σχολιάζει γραπτώς ότι δε θα ήθελε να διαβαστεί δημοσίως.
 4. Να προσέχει οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε αξιώσεις εις βάρος του. Αν δεν γνωρίζει κάτι να μην απαντά μαντεύοντας – επινοώντας την απάντηση. Να επιφυλάσσεται να απαντήσει κάποια άλλη στιγμή. Ένα λάθος μπορεί να του κοστίσει σε χρόνο, χρήμα, φήμη & πελατεία.
 5. Πάντα να εξηγεί το εύρος κάλυψης, τις εξαιρέσεις και τις συνέπειες της μη τήρησης / ισχύος των προϋποθέσεων κάλυψης.
 6. Να ζητά τη γνώμη συναδέλφων του που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία ή εξειδίκευση σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο με το οποίο ενδεχομένως ο ίδιος δεν έχει μεγάλη εξοικείωση.
 7. Να προσέχει τις «παγίδες» που οδηγούν σε υπασφάλιση ή υπερασφάλιση, όπως το να υπολογίζει εκείνος τις προς ασφάλιση αξίες παγίων και διακοπής εργασιών ή ‘’επαρκή’’ όρια ευθύνης ή απαλλαγές.
 8. Ο Ασφαλισμένος δεν γνωρίζει τι είναι «ουσιώδες στοιχείο» για την ασφάλιση και εν γένει ποια είναι τα σημαντικά σημεία που χρήζουν προσοχής σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο . Εκείνος πρέπει να του επισημαίνει τη σπουδαιότητα του να είναι έγκαιρα ενήμερος για οποιαδήποτε αλλαγή, ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα και ο ασφαλιστής. Το ασφαλιστικό προϊόν είναι τεχνικά ιδιαίτερα πολύπλοκο για το μέσο καταναλωτή και πρέπει να του αφιερώνει χρόνο για να του το εξηγεί καλά.
 9. Εάν υποπέσει στην αντίληψή του περιστατικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αξίωση σε βάρος του, θα πρέπει να το αναφέρει άμεσα. Όσο νωρίτερα αντιμετωπιστεί, τόσο μικρότερο αντίκτυπο θα έχει. Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι συχνά προσπάθειες του διαμεσολαβητή να προσπαθήσει μόνος του αρχικά να λύσει το πρόβλημα / ζημιά, έχουν χειρότερα αποτελέσματα. Δεδομένου ότι είναι επαγγελματίας του χώρου, θα πρέπει άμεσα να ενημερώσει για οποιοδήποτε συμβάν, ακόμη κι αν πιστεύει ότι είναι μέσα στην απαλλαγή. Οι ασφαλιστές θα τον κρίνουν πιο αυστηρά από οποιοδήποτε άλλον ασφαλισμένο,
 10. Να διατηρεί ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του.
 11. Tέλος, θα πρέπει να είναι ο ίδιος ενήμερος για το πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχεται , για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics