Τιμοκατάλογος υπηρεσιών – για αρχή – στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μέτρα διαφάνειας για την προστασία των καταναλωτών και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας λαμβάνει το υπουργείο Ανάπτυξης. Η εκκίνηση γίνεται με την ανάρτηση τιμοκαταλόγων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν ώστε ο εισερχόμενος σε ιδιωτικές κλινικές να μπορεί να γνωρίζει εξαρχής τι θα χρεωθεί.

Αυτό προσδιορίζεται σε εγκύκλιο με την οποία το υπουργείο ενημερώνει τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ότι οφείλουν να αναρτήσουν στην είσοδό τους και το λογιστήριο τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών τους με τις τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο τιμοκατάλογος θα προσδιορίζει με διαφάνεια τις χρεώσεις και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφέρεται πως αυτές διαμορφώνονται ανάλογα είτε με τη χρήση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή την ενεργοποίηση του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα. Επίσης προβλέπεται ότι οι ιδιωτικές κλινικές έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν και στην ιστοσελίδα τους τις σχετικές χρεώσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση των καταναλωτών, ώστε να κατανοούν τι θα πληρώσουν τότε θα υπάρχουν κυρώσεις.

Μέσω της απόφασης επιδιώκεται, ο καταναλωτής να μπορεί να γνωρίζει από πριν το κόστος που συνεπάγεται η νοσηλεία ή επίσκεψή του στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιωτικών θεραπευτηρίων.

Πρόθεση του υπουργείου Ανάπτυξης πάντα στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών είναι να ληφθούν και άλλα μέτρα εφόσον χρειαστεί προκειμένου να αποκατασταθεί οποιαδήποτε ασάφεια υπάρχει σήμερα στις χρεώσεις και αποτελεί «γκρίζα ζώνη».

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics