Το -αναγκαίο- άνοιγμα των ασφαλιστών στην κοινωνία

του Γιάννη Βερμισσώ

Η εργασία,  αυτή που ασκείται από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, είναι αναμφισβήτητα κοινωνική. Η αρχή της, η βάση της,  η εκκίνησή της  συνδέεται με την επαφή με τον πολίτη. Και, μετά όμως σε όλη την διάρκεια της ασφάλισης, ο ασφαλιστής παραμένει κοντά στον ασφαλισμένο. Ακόμα και αν δεν συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις αυτό, δε σημαίνει ότι ο κλάδος στο σύνολό του δεν βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Αντίθετα είναι το μείζον πλεονέκτημα που υπάρχει για τον κάθε επαγγελματία ότι πρέπει να είναι παρών στο παρόν των ασφαλισμένων του.  Δηλαδή η  ασφαλιστική εργασία συνοδοιπορεί  με την κοινωνία.  Δε μπορεί να γίνει αλλιώς. Αυτό είναι και το μεγάλο επιχείρημα και η διακριτή διαφορά. Η ανθρώπινη παρουσία, το στοιχείο της συζήτησης, η ενημέρωση σε απορίες, η στήριξη στην “αναστάτωση”. Επαγγελματισμός και φιλία στον βαθμό πρόθεσης των δύο πλευρών. Αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί τον επαγγελματισμό και να παραπέμπει στις εποχές όπου η γνωριμία και η φιλία έφερνα το συμβόλαιο. Σήμερα είναι αλλιώς. Ο επαγγελματισμός προέχει. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές οφείλουν να είναι χρήσιμοι στους ασφαλισμένους τους. Μέσα από αυτή την “αξία” αποκτούν το ειδικό βάρος που χρειάζεται. Έτσι ακολουθεί η διατήρηση και η ανάπτυξη επέκταση των εργασιών. Μέσα από την αξία και όχι την γνωριμία. Κυρίαρχα όμως για να επιτευχθούν όλα αυτά χρειάζεται η παρουσία στην κοινωνία. Δε μπορεί από τα γραφεία και τα τηλέφωνα και τις ιντερνετικές διαδικασίες να επιτευχθεί το ζητούμενο της φυσικής παρουσίας της εμφάνισης στον δημόσιο βίο, της δράσης στην κοινωνία. Ο ασφαλιστής ανήκει εκεί και είναι μέρος του συνόλου και της δημόσιας ζωής. Η όλο  και πιο φανερή παρουσία του στα “κοινά” τόσο θα περιορίζει τον χώρο που σήμερα αποκτούν άλλες δράσεις και διαδικασίες ασφαλιστικής πώλησης. Το κενό που αφήνει η μή εμφάνιση-παρουσία-δράση- κυριαρχία του επαγγελματία στην δημόσια ζωή κάθε περιοχής που δραστηριοποιείται έρχονται να συμπληρώσουν οι άλλες πωλησιακές μέθοδοι. Καθημερινά αποδεικνύεται για όλα τα κοινωνικά επαγγέλματα ότι η περιχαράκωσή τους σε γραφεία και στενά όρια  περιορίζει και τα όρια ανάπτυξής τους και αφήνει χώρο σε επίδοξους εισβολείς.  Προφανές όπως και άλλα επαγγέλματα ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών και όχι των γραφείων. Και εκεί πρέπει να βρίσκονται.

ΥΓ: Εφόδια έχουν, επιμόρφωση λαμβάνουν, ενημερώνονται και υποστηρίζονται από τις εταιρείες, άρα υποδομή υπάρχει για να επικοινωνηθεί και να στηρίξει την εξωστρέφεια.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics