Το δεύτερο αναγκαίο εκπαιδευτικό βήμα της ιδιωτικής ασφάλισης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Για τη διαμεσολάβηση, δεν είναι όπως παλιά. Οι αλλαγές που έγιναν, είναι πολλές και μεγάλες. Ο  ανταγωνισμός πλέον «παίζεται αλλού». Η διαπίστωση αυτή έχει γίνει κατανοητή από το σύνολο του κλάδου. Το θέμα είναι η διέξοδος. Που βρίσκεται; Πώς θα αναζητηθεί. Την έννοια αυτή την έχουν διογκωμένη οι ασφαλιστικές εταιρείες. Θέλουν οι συνεργάτες τους να γίνουν «πρώτοι». Ένας στόχος  δύσκολος αλλά ταυτόχρονα λένε και επιτεύξιμος. Η αλυσίδα ξεκινά από την εκπαίδευση και συνεχίζει μέχρι την τελική πώληση.

Σεμινάρια, επαναπιστοποιήσεις, εκπαιδευτικές διαδικασίες και άλλα σχετικά. Οι προσπάθειες που γίνονται είναι μεγάλες και εκτεταμένες στην αγορά. Η κάθε εταιρεία μεριμνά για λογαριασμό της και όλες μαζί για λογαριασμό της αγοράς. Διότι δεν αρκεί να πωλούνται προϊόντα με τις διάφορες αιτιολογίες ή κίνητρα. Χρειάζεται να πωλείται ιδιωτική ασφάλιση και χωρίς κίνητρο…

Αυτό λοιπόν για να επιτευχθεί χρειάζεται και μια διαφορετική εκπαίδευση, εξαρχής που θα αναδεικνύει ταυτόχρονα τον θεσμό, τα προϊόντα και στη συνέχει θα εξειδικεύεται ανά περίπτωση. Αυτό είναι το δεύτερο αναγκαίο βήμα που η αγορά θα κληθεί να κάνει ξεπερνώντας τον έως σήμερα διαμορφωμένο εαυτό της.

Δεν αρκεί η τεχνολογική εξέλιξη, ούτε η εστιασμένη εκπαίδευση. Διότι, δεν είναι όπως παλιά.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics