Το ΕΕΑ στηρίζει τις συνέργειες στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για την παρουσίαση του Έργου «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (Cooperative Open Innovation Networks - COINs)», την Τετάρτη, 13 Μαΐου και από ώρα 17:00 έως 21:00, στην αίθουσα «

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα για την  παρουσίαση του Έργου  «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας (Cooperative Open Innovation Networks – COINs)», την Τετάρτη, 13 Μαΐου και από ώρα 17:00 έως 21:00, στην αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ» του ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων του Δήμου της Αθήνας, με την εισαγωγή  καινοτομιών και τη δημιουργία πέντε συνεργατικών σχηματισμών (clusters)σε παραδοσιακούς κλάδους:

 

  • χονδρικό εμπόριο
  • λιανικό εμπόριο
  • επισιτισμός
  • ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές
  • εκπαίδευση

 

Οι σχηματισμοί που θα δημιουργηθούν θα χρηματοδοτηθούν με €50.000 έκαστος, για δράσεις που αφορούν τη σύσταση και αρχική λειτουργία τους, όπως π.χ. συμβουλευτικές, νομικές, φοροτεχνικές υπηρεσίες, λειτουργικά έξοδα κ.ά.

Το έργο «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική». Θεματική Προτεραιότητα «Προηγμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης για Επιχειρήσεις και Ομίλους Επιχειρήσεων», Κατηγορία Πράξης «Δημιουργία – Ενίσχυση Δομών Υποστήριξης Επιχειρήσεων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν, με παρεμβάσεις τους, εκπρόσωποι της πολιτείας και επιχειρηματικών φορέων από όλους τους τομείς και κλάδους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο Δήμο Αθήνας. Προσκεκλημένοι είναι επίσης ο Δήμαρχος Αθηναίων και η Διοίκηση της Εταιρείας Ανάπτυξης & Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθήνας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνουν παρουσιάσεις από εξειδικευμένους ομιλητές και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές συνεργατικών σχηματισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα, αλλά και για τα θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Ε.Α.) www.eea.gr ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 3380279, 232, 236.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics