Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022 του Ε.Ι.Α.Σ.

Επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα αναπτύσσει διεξοδικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

Σχετική ανακοίνωση του ΕΙΑΣ αναφέρει:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα υλοποιείται σε ψηφιακό και φυσικό περιβάλλον, απευθυνόμενο σε διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού.

Οι θεματικοί τομείς του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χρονικός σχεδιασμός διεξαγωγής τους, έχουν ως εξής:

     Τρίτη και Πέμπτη, 4 και 6 Οκτωβρίου, 16:00 – 19:20

      Ημερομηνίες Έναρξης Προγραμμάτων: Παρασκευή, 7 και 21 Οκτωβρίου 

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics