Το Ευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό (PEPPS) προχωρεί & θα πρέπει να δώσουν βάρος στις εγγυήσεις  

Στο πλαίσιο της δημιουργίας και προώθησης του  πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο επικεφαλής της  Γενικής Ασφάλισης και Μακροοικονομίας Nicolas Jeanmart, ανέφερε ότι «το Pan European Personal Pension Product προχωρεί. Η  ΕΕ σημείωσε πρόοδο δημιουργώντας ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που αναγνωρίζει τη σημασία της ατομικής σύνταξης  και τον ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες, με δεδομένη την απειλή των «υπερήλικων πληθυσμών» .
Ο Nicolas Jeanmart πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς να προβλεφθεί,  αν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα αναπτύξουν έντονο ενδιαφέρον για την αγορά τέτοιων συνταξιοδοτικών προϊόντων, σημειώνοντας ότι καθοριστικός παράγοντας στην προσέλκυση πελατών θα είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Υπό αυτό το πρίσμα, η EIOPA – αρμόδια αρχή – θα εργαστεί ενταντικά όλο τον χρόνο, απευθύνοντας ερωτήματα και επιζητώντας τις σχετικές λύσεις σε αγαστή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Για παράδειγμα ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους αγοραστές – επενδυτές η διασφάλιση του κεφαλαίου τους, ανεξαρτήτως προϊόντος. Όπως η πολύχρονη αποταμίευση δεν θα πρέπει να ενέχει αυξανόμενο ρίσκο μακροπρόθεσμα. Σε όποια άλλη συνθήκη τα PEPPS θα αποτελούν δαπανηρή λύση με πολύ συγκεκριμένες εγγυήσεις, έτσι δεν θα είναι ελκυστικά στους πολλούς στοχεύοντας ταυτόχρονα σε περιορισμένο κοινό».
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics