Το ΕΙΑΣ για την προστασία της υγείας του εκπαιδευτικού κοινού μέσω των ευέλικτων προγραμμάτων του

Πρώτιστο μέλημα του ΕΙΑΣ αποτελεί η εξασφάλιση άριστων δυνατοτήτων ευέλικτης παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού μας Προγράμματος, σε συνθήκες προστασίας και διαφύλαξης της υγείας του εκπαιδευτικού μας κοινού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής εκπαίδευσης και ήδη υλοποιεί το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του σε περιβάλλον webinar και  e-learning. Προς τον σκοπό αυτό, παρέχει στους εκπαιδευομένους του πλήρεις δυνατότητες ψηφιακής πρόσβασής τους στα θεματικά αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΙΑΣ θα ενημερώνουν καταλλήλως τις Διευθύνσεις Προσωπικού και Εκπαίδευσης των Εταιρειών Μελών του Ινστιτούτου, αλλά και το εκπαιδευτικό κοινό, στο σύνολό του και ανά Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, προς διευκόλυνση των σπουδαστών του.

Ευχαριστούμε πολύ τις Εταιρείες και τους Φορείς της αγοράς μας, τα στελέχη και τους εκπαιδευόμενους μας, διοικητικούς συναδέλφους και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν τις εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου μας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics