Το Μάιο του 2022 η 22η συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών στην Ύδρα

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση ασφαλιστικών και αντασφαλιστών στην Ύδρα που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος προγραμματίστηκε για τον Μάιο του 2022. Υπενθυμίζεται ότι ότι το 2020 και το 2021 η εκδήλωση αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας του Covid-19

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics