Το μοντέλο ΣΔΙΤ & η συμβολή του ΕΕΑ στην ανάπτυξή του

Του Γιάννη Βερμισσώ

Το μοντέλο των Συμπράξεων μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης (ΣΔΙΤ) κερδίζει έδαφος, και επιβεβαιώνει τις σχετικές προτροπές του ΕΕΑ όπως έχουν διατυπωθεί από τον πρόεδρό του κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος έχει υποστηρίξει σθεναρά τη διαδικασία αυτή προκειμένου να υπάρξουν αμοιβαία οφέλη με ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Αυτό φάνηκε στη μεγάλη εκδήλωση της ΕΑΕΕ στο Μέγαρο Μουσικής στην οποία ήταν παρών ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, όταν ακούστηκαν θετικές για την ανάπτυξη της διαμεσολάβησης, της ασφαλιστικής αγοράς και ευρύτερα των επιχειρήσεων, αναφορές περί ΣΔΙΤ, κάτι για το οποίο το ΕΕΑ έχει συμβάλλει υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους.

Τόσο οι εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος όσο και η θεσμική και τεχνοκρατική προσέγγιση της ΤτΕ έδειξαν μέσω των ομιλιών τους να θεωρούν τις ΣΔΙΤ ως διαδικασία που μπορεί να δοκιμαστεί με την ιδιωτική ασφάλιση. Και αυτό αποτελεί ένα πρώτο «πράσινο φως» που πιθανόν εάν εξελιχθεί με ταχύτητα και υλοποιηθεί να δημιουργήσει μια νέα δυναμική στον κλάδο.

 ΤτΕ – ΣΔΙΤ και ΕΕΑ

Ιδιαιτέρως, την πρόκριση των ΣΔΙΤ ανέδειξε ο Διοικητής της ΤτΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας επισημαίνοντας ότι και η Σύνταξη ως τομέας και η Υγεία και οι Φυσικές Καταστροφές  μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον βέλτιστο τρόπο, μέσω των ΣΔΙΤ.

Την κατεύθυνση αυτή έχει έως σήμερα προτείνει πολλές φορές το ΕΕΑ και την έχει διατυπώσει ο πρόεδρός του κ. Χατζηθεοδοσίου σε όλους τους αρμοδίους καλώντας τους να λάβουν αποφάσεις, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την παροχή λύσεων στους τομείς της Υγείας και της Σύνταξης όπου το κράτος έχει φανερή αδυναμία να αντεπεξέλθει του κοστολογικού βάρους.

Το μοντέλο των ΣΔΙΤ αποτελεί,  όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος του ΕΕΑ μια ουσιαστική διαδικασία με αναγνωρίσιμη και διαπιστωμένη παροχή οφέλους σε καίριους τομείς της οικονομίας και της ασφαλιστικής αγοράς.  Εφαρμόζεται επιτυχημένα σε άλλες χώρες και καταγράφονται θετικά αποτελέσματα. Για την Ελλάδα αποτελεί ένα προσφιλή τρόπο για να έλθουν οι δύο πλευρές (ιδιώτες και κράτος) πιο κοντά και να δοκιμάσουν τη συνεργασία τους προς όφελος και της κοινωνίας και των κρατικών υποδομών.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics