Το νέο Ε9 και οι αλλαγές για τα εκτός σχεδίου ακίνητα

Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Η τρόικα απαιτεί συγκεκριμένα έσοδα κοντά στα 3 με 3,2 δισ. ευρώ. Με την οριζόντια μείωση στο χαράτσι έτσι όπως αποφασίστηκε θα υπάρξει μια μείωση εσόδων κοντά στο ένα δισεκατομμύριο, χρήματα τα οποία πρέπει να αναζητηθούν από άλλες πηγές.

Οι πηγές δεν είναι άλλες από τα εκτός σχεδίου ακίνητα και τα αγροτεμάχια.

Η επιτροπή των κομμάτων της κυβέρνησης έκρινε ότι τα έσοδα που μπορούν να εισπραχθούν είναι περί τα 2,3 δισ. και έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή των εκτός σχεδίου ακινήτων ώστε να υπολογιστεί το ποσό που πρέπει να υπολογίζει το κράτος.

 

Η διακοματική επιτροπή αποφάσισε τη Μ. Τρίτη ότι δεν επαρκεί ο χρόνος και έτσι έδωσε παράταση για την υποβολή του νέου Ε9 μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Κάθε φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος πλέον ως τις 31 Αυγούστου να επικαιροποιήσει την εικόνα της ακίνητης περιουσίας του.

Υπόχρεοι είναι όλοι όσοι μέχρι 1η Ιανουαρίου του 2013 είχαν στην κατοχή τους οποιαδήποτε έκταση εκτός σχεδίου.

Θα πρέπει να μπουν στην ειδική εφαρμογή της ιστοσελίδας της Γ.Γ. πληροφορικών συστημάτων και να υποβάλλουν τα στοιχεία.

Ως προς αυτο θα αναμορφωθεί πλήρως ο πίνακας 2 όπου και δηλώνονται οι εκτός σχεδίου εκτάσεις.

Στον νέο αναμορφωμένο πίνακα θα ζητείται από τους πολίτες να δηλώνουν πολύ περισσότερα στοιχεία για τις εκτάσεις που κατέχουν, ώστε να προσδιοριστούν οι αντικειμενικές αξίες.

Πλέον θα ζητείται να δηλωθεί εάν η έκταση είναι ορεινή, ημιορεινή, πόση είναι η απόστασή της από τη θάλασσα κλπ.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics