Το νέο Χρηματοοικονομικό Πρότυπο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια

Την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (17) για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συζήτησαν στο ευρωπαικό κοινοβούλιο επισημαίνοντας οι ευρωβουλευτές τις ενστάσεις, τα τυχόν προβλήματα που θα δημιουργήσει στις μικρ

Την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του νέου Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (17)  για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια συζήτησαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνοντας οι ευρωβουλευτές τις ενστάσεις, τα τυχόν προβλήματα που θα δημιουργήσει στις μικρότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Οι επισημάνσεις σημαντικές και ζητήθηκε η συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιρειών στην διαδικασία βελτιωτικό τροποποιήσεων στην μεταβατική περίοδο μέχρι να ισχύσει.

Αναγνωρίστηκε ο τομέας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων από όλους τους ομιλητές και τονίστηκε πώς η εφαρμογή του ΔΧΠΑ 17 στοχεύει στην μεγαλύτερη διαφάνεια και διευκόλυνση της συγκρισημότητας των ασφαλιστικών εταιρειών από τις οποίες οι μεγάλες είναι έτοιμες να το εφαρμόσου σε ποσοστό 67% ενώ από τις μικρότερες μόνο το 10% είναι έτοιμο. Αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές εταιρείες να προτείνουν επί της δυνατότητας εφαρμογής του ΔΧΠΑ 17 και να προτείνουν λύσεις και στοχευμένες βελτιώσεις.

Δείτε το σχετικό VIDEO με όλες τις τοποθετήσεις.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics