Το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα

Παρέμβαση για το πρόβλημα του "ασφαλιστικού" συστήματος στην χώρα μας έχει πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου μιλώντας σε ασφαλιστικό κοινό παρουσία πολιτικών σε εκδήλωση της ΕΑΕΕ

Παρέμβαση για το πρόβλημα του "ασφαλιστικού" συστήματος στην χώρα μας έχει πραγματοποιήσει ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ κ. Αλ.  Σαρρηγεωργίου μιλώντας σε ασφαλιστικό κοινό παρουσία πολιτικών σε εκδήλωση της ΕΑΕΕ.

Η παρέμβασή του έχει ως εξής:

" Ποιο είναι το πρόβλημα στο Ασφαλιστικό; Είναι ότι οι συντάξεις του πολίτη περικόπτονται, και γενικώς κινδυνεύουν λόγω αδυναμίας της Πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

Το δημογραφικό πρόβλημα είναι αμείλικτο, τα ταμεία άδεια, και τα αποτελέσματα γνωστά κι επώδυνα σε μια κοινωνία που μέχρι τώρα περίμενε τα πάντα από το κράτος, τα πάντα ,και πλουσιοπάροχα.

Θυμίζω ότι στην Ελλάδα πριν την κρίση τα ποσοστά αναπλήρωσης ήταν από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή ένωση .

Ερώτημα: Τι κάνουν οι άλλες χώρες;

Απάντηση. Έχουν εγκαθιδρύσει ένα μοντέλο συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχοντας καθιερώσει συνταξιοδοτικό σύστημα τριών πυλώνων.

Ο πρώτος πυλώνας είναι υποχρεωτικός και παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας με την εγγύηση του δημοσίου για όλους τους πολίτες: έναν δείκτη χαμηλό, μη ανταποδοτικό, αναδιανεμητικό, δείκτη κοινωνικής αλληλεγγύης , όπως άλλωστε οφείλει να κάνει κάθε πολιτισμένο κράτος.

Ο δεύτερος πυλώνας περιλαμβάνει τα επαγγελματικά ταμεία, είναι υποχρεωτικός, χρηματοδοτείται από τον εργαζόμενο και τον εργοδότη, και το κράτος δηλαδή ως εργοδότη, ενώ ο κι ο τρίτος πυλώνας είναι ιδιωτικός και παρέχει ατομικές συντάξεις. Όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί μέσα σε ένα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, που εποπτεύεται από την Πολιτεία.

Στο δεύτερο και στον τρίτο πυλώνα το σύστημα είναι ιδιωτικό, τονίζω κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό με επιλογές στα χέρια του εργαζόμενο ασφαλισμένου. Στην παρούσα οικονομική κατάσταση το να επιμένει η Ελλάδα ότι θα λύσει το ασφαλιστικό πρόβλημα μόνο μέσω του πρώτου πυλώνα ενώ 23 από τις 29 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης ήδη έχουν εν λειτουργία σύστημα στον δεύτερο κ τρίτο πυλώνα ,με κάνει να διερωτώμαι αν αυτή η έμμονή στο αποκλειστικά και μόνο 100% κρατικό αναδιανεμητικό σύστημα , εκφράζει ιδεολογικό προσανατολισμό ή αποτελεί ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης ειδικά για τη χώρα μας, ευθεία αμφισβήτηση της αγοράς μας . Η ιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της κοινωνικής επωμιζόμενη ρίσκα, βάρη, κινδύνους, με ιδιωτικά κεφάλαια εκεί που ακριβώς τα δημόσια κεφάλαια δεν επαρκούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Αυτά γίνονται σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου διερωτώμαι στην Ελλάδα γιατί όχι ? Θα ήθελα να θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι οι επενδύσεις του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη, χρηματοδοτούν το δημόσιο μέσω κρατικών ομολόγων. Η ιδιωτική ασφαλιστική βιομηχανία είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας με 12 δις επενδύσεις και μάλιστα με επενδυτικό ορίζοντα πολλών ετών".

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics