Το ΣτΕ δικαιώνει την ασφαλιστική διαμεσολάβηση για το ασύμβατο πώλησης συμβολαίων από υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας

Δικαιώθηκε η ασφαλιστική διαμεσολάβηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο μετά από σχεδόν μία δεκαετία έκρινε το ασύμβατο του να είναι κάποιος υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας και ταυτόχρονα ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, δηλαδή να πουλά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Η απόφαση έχει αξία τόσο για το δίκαιο της τότε παρέμβασης των ασφαλιστικών Σωματείων  ασχέτως εάν σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται. Τότε που συνέβαινε, όντως, υπήρχε θέμα, το οποίο και η απόφαση του ΣτΕ έρχεται να επιβεβαιώσει.

Το κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics