Το «στοίχημα» της ιδιωτικής ασφάλισης

Του Γιάννη Βερμισσώ

Ο καιρός της αναμονής για την περαιτέρω άνοδο της ιδιωτικής ασφάλισης είναι μακρύς. Όλοι όσοι συντελούν στην αγορά θα περίμεναν σίγουρα να έχει «ξεκολλήσει» η παραγωγή από τα επίπεδα τα γνωστά και τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να έχουν πολλαπλασιαστεί. Όμως ο χρόνος κυλά και το επιδιωκόμενο, το αναμενόμενο, το προβλεπόμενο δεν γίνεται πραγματικότητα. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τις ασφαλιστικές εταιρείες δείχνουν ότι η παραγωγή παραμένει «ανοδικά χαμηλή». Η εξέλιξη είναι ακόμα συγκρατημένη.

Οι ερμηνείες για την κατάσταση μπορεί να είναι πολλές. Αποδίδεται στην οικονομία, στο κλίμα της αγοράς, στα μειωμένα εισοδήματα, στην ελλιπή ασφαλιστική συνείδηση, σε πολλά. Χρόνια τώρα, οι προσπάθειες εγκύπτουν σε όλα αυτά. Και το αποτέλεσμα δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό.

Η στροφή των πολιτών προς την ιδιωτική ασφάλισης παραμένει διστακτική. Και το κράτος δεν ανοίγει τις πόρτες στον ιδιωτικό τομέα. Καμία κυβέρνηση από τις «δοκιμασμένες» δεν άνοιξε την πόρτα να δώσει πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση. Ούτε λύση στο πρόβλημα του κράτους δεν έδωσε καθώς οι εταιρείες θα μπορούσαν να αμβλύνουν τα προβλήματα στη δημόσια Σύνταξη και την Υγεία. Έτσι, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει στα γνωστά επίπεδα που έχει φθάσει τα οποία όμως με τις επενδύσεις, και τις υποδομές, του κλάδου είναι αναντίστοιχα χαμηλά.

Κάτι πρέπει να αλλάξει στην ιδιωτική ασφάλιση για να αναπτυχθεί. Η αναμονή για το κράτος και την αλλαγή αντίληψης μπορεί να συνιστά εγκλωβισμό. Πιθανόν η διέξοδος να βρίσκεται στην ανασύνταξη του κλάδου και την παρουσίασή του με διαφορετικό τρόπο. Είναι ένα «στοίχημα» που πρέπει να κερδηθεί και άμεσα με νέες ιδέες.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics