Τρεις προκλήσεις της ΕΙΟPA για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Η αντοχή των ασφαλιστικών εταιρειών, στοιχείο που εγγυάται τη δυνατότητά τους να περνούν απρόοπτα, έγκειται σε βασικά σημεία τα οποία η ΕIOPA έχει θέσει ως παραμέτρους για τα stress test του 2018.

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η αντοχή των ασφαλιστικών εταιρειών, στοιχείο που εγγυάται τη δυνατότητά τους να περνούν απρόοπτα, έγκειται σε βασικά σημεία τα οποία η ΕIOPA έχει θέσει ως παραμέτρους για τα stress test του 2018.

Έμφαση δίδεται στην προσομοίωση συνθηκών που αφορούν τη λειτουργία των ασφαλιστικών στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τους όποιους κλυδωνισμούς αυτό υφίσταται και φυσικά τους μεταβιβάζει στις εταιρείες.

Από τα όσα δημοσιοποιήθηκαν από εκπροσώπους της ΕIOPA, στα stress tests του 2018 δίνει μεταξύ άλλων βάρος  σε τρεις παραμέτρους που έχουν ως εξής:

Δύσκολες οικονομικές συνθήκες 

Η αξιολόγηση και αποτίμηση των αδυναμιών του ασφαλιστικού κλάδου βασισμένη σε προκαθορισμένα σενάρια με αρνητικές συνέπειες στην αγορά και την πραγματική οικονομία. Πρόκειται για μια επιδίωξη που βοηθά στην περαιτέρω θωράκιση των εταιρειών και την πρόβλεψη για ενέργειες που θα μειώνουν το σχετικό αποτύπωμα.

Συνέπειες από αστάθεια ασφαλιστικών εταιρειών 

Η ενημέρωση για τους κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που προέρχονται από τον κλάδο των ασφαλειών αποτελεί  ένα δεύτερο ζητούμενο στο οποίο η ΕΙΟPA δίνει σημασία αποβλέποντας στην ταχύτερη αντίδραση, τη δημιουργία μηχανισμών πρόληψης και αποφάσεων που στοχεύουν επίσης στη συντονισμένη καλύτερη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Διαφάνεια με εθελοντισμό 

Μια τρίτη παράμετρος που η ΕΙΟΠΑ εστιάζει είναι και αυτή της διαφάνεια και της ανάπτυξης κουλτούρας εθελοντισμού στην παρουσίαση των στοιχείων. Συγκεκριμένα η ΕΙΟPA μεριμνά για την αύξηση της διαφάνειας μέσω της εθελοντικής  δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων από τις εταιρείες που συμμετέχουν στα stress test.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics