Τρίτη 22/9 το webinar «Ανάπτυξης Σύγχρονων Τεχνικών και Μεθόδων Διαπραγματεύσεων» (δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης) από το ΕΕΑ σε συνεργασία με το ΕΙΑΣ (Ελεύθερη Συμμετοχή)

 Σεμινάριο Ανάπτυξης Σύγχρονων Τεχνικών και Μεθόδων Διαπραγματεύσεων

         Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρες διεξαγωγής:  16:00 – 19:00 (διάρκεια 3 φυσικές ώρες)

 Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι κος Αλέξης Κώτσαλος, Προϊστάμενος του Τομέως Αναλήψεων Θαλάσσιων κινδύνων (Marine) Πλοίων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με μεταπτυχιακές σπουδές Στρατηγικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Staffordshire της Αγγλίας και σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διαπραγματεύσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κος Κώτσαλος έχει πολυσχιδή εμπειρία των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, με έμφαση στην Αξιολόγηση (Risk Underwriting) και στην Ασφάλιση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρησιακών Κινδύνων.  Συγγραφέας του βιβλίου «Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις Πυρός και Διακοπής Εργασιών».

Κάντε εγγραφή πατώντας εδώ.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics