ΤτΕ: Αποτελέσματα εξετάσεων ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα με τους επιτυχόντες των εξετάσεων της Αθήνας (29ης & 30ης Ιουνίου) για τη διανομή (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων, όπως ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδας:

Οι ατομικές πιστοποιήσεις θα σταλούν, εντός δεκαπέντε ημερών, στους επιτυχόντες μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 29ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα».
Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων».
Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση».

Πηγή: bankofgreece.gr
© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics