ΤτΕ: Οι υποψήφιοι για το πιστοποιητικό Ασφαλιστικού Πράκτορα στη Θεσσαλονίκη (08.06.19) & οι σχετικές οδηγίες

Κατάλογος Υποψηφίων 
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτοραστη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019.

Πληροφορίες & Οδηγίες
Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2019

Κατάλογος Υποψηφίων  
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.


Πληροφορίες & Οδηγίες 
Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους.

Κατάλογος υποψηφίων για το πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων και οδηγίες για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, 9 Ιουνίου 2019 

Κατάλογος Υποψηφίων 
Πατήστε εδώ για τον Κατάλογο Υποψηφίων οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.

Πληροφορίες & Οδηγίες 
Πατήστε εδώ για χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics