Βελτιώσεις και νέα πορεία στο Επικουρικό Κεφάλαιο

Σε μια νέα εποχή οδηγείται το Επικουρικό Κεφάλαιο καθώς υπάρχει διοικητικός προσανατολισμός προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου ο φορέας να αποκτήσει πιο σύγχρονα, ευέλικτα και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΚ έχει σχετική μελέτη μέσω της οποίας καταγράφεται η σημερινή συνθήκη και αναδεικνύεται η νέα μορφή που πρέπει να λάβει ενταγμένο στο σύγχρονο περιβάλλον της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τις προθέσεις της διοίκησης να εξελίξει το Επικουρικό έχει ανακοινώσει ο πρόεδρός του κ. Γ. Βαλαής στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης  ενώ παράλληλα οι διεργασίες «τρέχουν» ώστε να επιτευχθεί μια ολική αναδόμηση του Ε.Κ., και να υπάρξουν αποτελέσματα που θα φανούν στο επίπεδο των αποζημιώσεων που καταβάλλει το επικουρικό και γενικότερα στο πώς θα επιτελεί τον ρόλο του.

Να σημειωθεί ότι το 2018, το Επικουρικό Κεφάλαιο αύξησε κατά 24% τις πληρωθείσες καταβολές σε σχέση με το 2017. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων ζημιών του ΕΚ κατά το 2018 ξεπέρασε τα €104εκ., σημειώνοντας αύξηση 59% σε σχέση με το 2017. Επίσης το ΕΚ κατάφερε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του όσον αφορά την διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων, μειώνοντας τον αριθμό τους από 20.500 το 2017 σε 14.000 το 2018.

Σύμφωνα με τον Γενικός Γραμματέα της Διαχειριστικής Επιτροπής κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλο, «οι ασφαλιστικές προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, από €544εκ. το 2017, σε €442εκ. το 2018, ποσό το οποίο περιλαμβάνει και €27,5εκ. τα οποία αφορούν νέες αναγγελίες ζημιών που έγιναν εντός του συγκεκριμένου έτους. Η μείωση του ανοίγματος κατά €102εκ. οφείλεται στην ουσιαστική αύξηση των πληρωμών το 2018 σε σχέση με το 2017.» Το Επικουρικό Κεφάλαιο σημείωσε συνολικά έσοδα ύψους €72εκ., τα οποία προήλθαν από εισφορές των μελών του ΕΚ (€60,2εκ.), από ρευστοποιήσεις ακινήτων (€2,6εκ.) και από λοιπά έσοδα.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics