Βήμα προς τη διαφάνεια των συμβολαίων & την ενημέρωση των ασφαλισμένων

Τελικά ακόμα και για τους πιο μυημένους η αναζήτηση, η επιλογή, και ακολούθως η κατανόηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος, δηλαδή τι παρέχει και πότε, είναι δύσκολη υπόθεση. Γνωστό βέβαια αυτό από παλιά, όμως πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Τελικά ακόμα και για τους πιο μυημένους η αναζήτηση,  η επιλογή, και ακολούθως η κατανόηση ενός ασφαλιστικού προγράμματος, δηλαδή τι παρέχει και πότε,  είναι δύσκολη υπόθεση. Γνωστό βέβαια αυτό από παλιά, όμως πιο επίκαιρο από ποτέ σήμερα που η ελληνική κοινωνία εξελίσσεται και σκέπτεται και αποφασίζει επί διαφορετικών θεμάτων, μεταξύ αυτών και η ασφάλιση,  από το παρελθόν.

Πράγματι οι νεότερες ηλικίες βρίσκονται πιο κοντά στην ιδιωτική ασφάλιση, την γνωρίζουν ως θεσμό, ασχέτως εάν δεν έχουν μαζικά εισέλθει σε αυτή, και διατηρούν μια απόσταση που οι ασφαλιστές επιδιώκουν να μειώσουν.

Αυτή η γενιά που τελικά θα ασφαλιστεί πιο πολύ από την προηγούμενη θα αναζητήσει, θα ρωτήσει, θα ψάξει διαδικτυακά, θα κινητοποιηθεί για να αγοράσει ένα συμβόλαιο. Η κινητικότητα αυτή θα πρέπει να βρει και την αντίστοιχη  ανταπόκριση από την αγορά ιδιωτική ασφάλισης.

Είναι αναγκαίο να μπορούν οι καταναλωτές να «διαβάζουν» αυτό που αγοράζουν. Διότι σήμερα δεν ισχύει αυτό. Τα συμβόλαια παραμένουν δύσκολα για τον απλό ακόμα και τον πιο εξοικειωμένο με τα γραπτά, πολίτη. Και μετά έρχονται οι ερμηνείες που αποκαλύπτουν ότι άλλα νομίζαμε και άλλα ισχύουν. Και επειδή όπως προαναφέραμε η ασφαλιστική εργασία θα προχωρήσει με τη νέα γενιά αρωγό είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ, τώρα να ξεκαθαρίσει το τοπίο. 

Να επέλθει η καθαρότητα στα συμβόλαια. Απλοί όροι, λίγοι, χωρίς εξαιρέσεις – που δεν εντοπίζονται – αλλά ανακαλύπτονται.

Επίσης και οι ενασχολούμενοι με την πώληση και την ανάπτυξη των εργασιών οφείλουν να είναι ισχυρά καταρτισμένοι, ενήμεροι για όλα, έτοιμοι να μπορέσουν να εξηγήσουν ότι γνωρίζουν τι είναι αυτό – το χρήσιμο, σωστό, διάφανο κ.α- συμβόλαιο που προτείνουν στον πολίτη-πελάτη δεσμεύοντας τον για πολλά χρόνια..

Και φυσικά δεν αναφερόμαστε στα απλά συμβόλαια. Αλλά σε αυτά που χρειάζονται βαθιά ενημέρωση και εξηγήσεις ίσως και ερμηνείες. Τα σύνθετα συμβόλαια όπως της Υγείας και της Σύνταξης  τα οποία σήμερα βρίσκονται στη φαρέτρα σχεδόν όλων των εταιρειών. Και  υπάρχει προσφορά, πληθώρα, και εναλλακτικές λύσεις.

Είναι ακατανόητο να υπάρχουν ακόμα δυσνόητα συμβόλαια και να παρατηρείται  επιφύλαξη – από τον κόσμο – για το ασφαλιστικό προϊόν. Τα τείχη πρέπει να πέσουν… και να υπάρχουν και αποδείξεις.

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics